Aldrig før er Jorden kortlagt så skarpt

GlobCover mosaik for perioden maj-juni 2005.
14 maj 2007

Breder ørkenerne sig? Æder byer sig ind på landbrugsarealerne? Bliver skov omdannet til marker? Den slags spørgsmål kan et nyt digitalt atlas besvare. Atlaset, der er baseret på billeder fra ESA-satellitten Envisat, er ti gange skarpere end det hidtil bedste produkt.

Det hidtil mest detaljerede portræt af Jordens landoverflade er nu tilgængeligt online. Det drejer sig om det digitale atlas GlobCover, der er baseret på data fra den europæiske rumfartsorganisation ESA’s miljøsatellit Envisat.

Instrumentet MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) optager billeder af Jordens overflade ved 15 forskellige bølgelængder. Heraf er billeder fra de 13 bølgelængder kombineret, så man samlet set opnår en skarphed, der er ti gange større i forhold til det hidtil bedste digitale atlas over Jordens landoverflade.

Fordelen ved at optage lys, der reflekteres fra jordoverfladen med forskellige bølgelængder, er, at hver type vegetation har sin egen karakteristiske signatur. Forskerne bag GlobCover-projektet kan derfor dele de enkelte områder meget præcist ind. Nærmere bestemt viser atlaset 22 forskellige klasser af landdække. Klassifikationen er lavet af FN.

”GlobCover’s datasæt bør tillade UNEP (FN’s miljøorganisation, red.) at lave jævnlig overvågning af miljømæssigt kritiske områder og hot-spots over hele verden. Vi vil også kunne opdatere vores viden om skiftende miljømæssige betingelser, så vi kan gøre verdenssamfundet opmærksom på problemerne før, det er for sent for beslutningstagere og samfundet i øvrigt at handle”, siger Ron Witt, talsmand for UNEP.

Også det europæiske miljøagentur EEA, som ligger i København, hilser initiativet velkommen:

”Især med hensyn til timing forventer vi, at GlobCover vil få enorm betydning. Sammen med den nuværende database Corine, som vi i dag bruger til at overvåge Europas landområder, forventer vi, at en jævnligt opdateret GlobCover vil spille en nøglerolle i at indføre procedurer for varsling i et tempo, der matcher de væsentligste socio-økonomiske indikatorer i Europa”, siger EEA’s Jean-Louis Weber.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.