Alle verdens brande online

24 maj 2006

ESA's satellitter har nu i snart 10 år overvåget brande på hele Jordens overflade. Kort over brande dækkende hele Jorden er nu tilgængelige online for interesserede brugere i næsten realtime.

ATSR World Fire Atlas (WFA) – det første flerårige, globale brandatlas, der nogen sinde er udviklet – leverer data omkring seks timer efter optagelsen og udgør en væsentlig videnskabelig informationskilde, fordi brande er en af hovedårsagerne til miljøforandringer.

“Dette atlas er en fanstastisk kilde, der giver et overblik over verden som ikke tidligere var muligt, og som helt sikkert vil give miljøforskere mulighed for at søge svar på både nye og gamle spørgsmål vedrørende brandenes rolle i naturens udvikling,” udtaler Matt Fitzpatrick fra University of Tennessee’s Department of Ecology & Evolutionary Biology.

Hvert år går mere end 50 millioner hektar skov op i brand, og disse brande har en væsentlig indflydelse på den globale forurening af atmosfæren, hvor afbrændingen af biomasse bidrager til den globale mængde af drivhusgasser, som for eksempel kuldioxid. I de sidste ti år er forskerne blevet klar over vigtigheden af at overvåge denne cyklus. Data fra WFA bliver faktisk mest brugt i forbindelse med studier af atmosfæren.

Det er vigtigt at opgøre omfanget af brande til brug for de fortsatte studier af klimaforandringer. For eksempel var klimafænomenet El Niño i 1998 medvirkende til at starte brande over hele Borneo, der udsendte op til 2,5 milliarder tons kulstof i atmosfæren, svarende til det års samlede udsendelse af kulstof fra hele Europa.

Der er over 200 registrerede brugere til WFA. Dataene bruges i Europa, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Afrika og Australien til forskning i den atmosfæriske kemi, ændringer i udnyttelsen af landjorden, globale miljøforandringer, forebyggelse og kontrol af brande samt meteorologi.

Harvard University, University of Toronto, National Centre for Atmosphere og NASA har blandt mange andre anvendt dataene i deres forskningspublikationer. Frem til i dag er mere end 100 videnskabelige publikationer blevet baseret på data fra WFA.

Udover kort leveres også tid, dato, længde- og breddegrader for de forskellige hot spots. Databasen dækker fra 1995 til i dag, men den fuldstændige årsdækning starter fra 1997.

Data fra WFA er baseret på resultater fra ATSR (Along Track Scanning Radiometer) på ESA’s ERS-2 satellit, der blev opsendt i 1995, samt AATSR (Advanced Along Track Scanning Radiometer) på ESA’s Envisat satellit, der blev opsendt i 2002.

Disse to instrumenter fungerer som termometre på himlen, der måler termisk infrarød stråling for at tage temperaturen på Jordens landoverflader. Brande observeres bedst, når det er nat på stedet, og det omkringliggende land er køligere. Temperaturer på over 38,85 ºC klassificeres som ildebrand af ATSR/AATSR, der er i stand til at opdage selv små brande som gasflammer fra industrikomplekser på grund af deres høje temperatur.

WFA er et internt og Data User Programme (DUP) projekt.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.