Da Andreas kom lidt tættere på Månen

Månen er et muligt rejsemål for Andreas Mogensen.
3 juni 2009

Andreas Mogensen blev i dag præsenteret officielt for dansk presse som det første danske medlem af ESA’s astronautkorps. ESA’s generaldirektør Jean-Jacques Dordain fremhævede, at nogle af de nye astronauter formentlig vil komme på missioner til Månen.

Der var lutter smil i Tycho Brahe Planetariet i København, da den europæiske rumfartsorganisation ESA i samarbejde med Videnskabsministeriet i dag præsenterede det første danske medlem af ESA’s astronautkorps for dansk presse.

32-årige Andreas Mogensen er civilingeniør og ph.d. med speciale i rumfart.

”Jeg har beskæftiget mig professionelt med rumfart de seneste 6-7 år, men har altid brugt meget af min fritid på rumfart. Det, som tiltrækker mig ved at blive astronaut, er ikke kun eventyret, men også den videnskab, der ligger bagved. Jeg er overbevist om, at rumfart vil blive en stadig vigtigere del af samfundet. Blandt andet kan vi bruge resultaterne fra rumforskningen til at vurdere, hvordan Jorden vil udvikle sig i fremtiden,” sagde han.

Sammen med fem andre nybagte ESA-astronauter indleder Andreas Mogensen nu grundtræningen, der skal sætte ham i stand til at gennemføre missioner i rummet. Om mulighederne for, at han faktisk bliver tildelt en eller flere missioner, når grundtræningen er overstået, sagde ESA’s generaldirektør Jean-Jacques Dordain:

”For det første skal den videre træning give et endnu klarere billede af de enkelte astronauters egenskaber. Men her er vi nu meget sikre på, at de alle seks har det, der skal til. Dernæst kommer så spørgsmålet om pladser til europæiske astronauter på russiske og amerikanske flyvninger. Via vores status som partnere i den internationale rumstation ISS er ESA sikret et antal pladser frem til 2015. Det er også min forventning, at partnerne i den nærmeste fremtid vil blive enige om at forlænge driften af ISS frem til 2020. Det vil i så fald give os en række yderligere pladser.”

”Men dertil kommer så helt andre typer af missioner. Først og fremmest tænker jeg på missioner til Månen. Amerikanske NASA har allerede vedtaget et program for bemandet udforskning af Månen, og i ESA arbejder vi for en lignende europæisk vedtagelse. Det vil i så fald åbne for yderligere missioner for vores astronauter. Og her vil jeg mene, at de nye astronauter, vi har udvalgt, er så tilpas unge, at de alle vil være kandidater. Jeg er overbevist om, at nogle af dem faktisk vil komme til at gå på Månen ti til 15 år fra nu.”

Jean-Jacques Dordain turde ikke sætte et årstal på, hvornår Andreas Mogensen kommer i rummet, men sagde dog:

”Dengang vi grundlagde ESA’s astronautkorps i 1992, kunne vi faktisk ikke garantere de udvalgte noget som helst, men det er da lykkedes at få alle de oprindelige astronauter af sted – flere af dem endda adskillige gange. Og i dag er vores muligheder langt større. Derfor tøver jeg ikke med at love, at alle de seks nye astronauter har fået en mission inden 2020.”

Direktøren for ESA’s afdeling for bemandet rumfart, Simonetta Di Pippo, supplerede med oplysningen om, at der vil være europæisk tilstedeværelse på den internationale rumstation 118 dage om året i de kommende år.

”Det faktum, at ESA-astronauten Frank de Winne, som netop er ankommet til ISS, senere i år bliver den første europæer, der får titlen som leder af rumstationen, viser, at ESA i dag bliver betragtet som en ligeværdig partner af USA og Rusland,” sagde Simonetta Di Pippo.

Hun oplyste samtidig, at allerede i løbet af i år vil de nye astronauter få at vide, om de hver især senere skal videreuddannes i USA, i Rusland eller på det europæiske astronautcenter i Køln, Tyskland.

Videnskabsminister Helge Sander fremhævede den betydning, som valget af Andreas Mogensen vil få. Ikke mindst som rollemodel for unge og som bannerfører for naturvidenskab og teknik. Helge Sander mindede samtidig om, at Danmark har suppleret sit normale medlemskabsbidrag til ESA med ekstraordinære bevillinger på henholdsvis 60 millioner kr. i 2009 og 75 millioner kr. i 2010.

”Det er min ambition, at det danske bidrag forbliver på dette forhøjede niveau i de kommende år,” sagde Helge Sander.

Jean-Jacques Dordain kvitterede straks:

”Jeg er glad for at høre, at Danmark vil opretholde sit forhøjede bidrag. I er også velkomne til at forhøje det yderligere!”

Med et smil understregede ESA’s generaldirektør samtidig, at Andreas Mogensen vil repræsentere samtlige 18 medlemslande, når han er på mission i rummet:

”Vi har ikke udvalgt Andreas, fordi han er dansk – selvom ministeren (Helge Sander, red.) ganske rigtigt har lagt et langvarigt pres på os for at optage en dansk astronaut – men simpelthen fordi, at han er god!”

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.