Danske røntgenøjne ser på Jorden

Illustration af Integral, der "observerer Jorden".
14 februar 2006

I en udsædvanlig manøvre vendte ESA-satellitten Integral, der har to danske teleskoper ombord, sig mod vores egen planet. Ideen er at blive klogere på strålingen fra verdensrummet ved at bruge Jorden som læskærm.

Under en kampagne, der strakte sig fra 24. januar til 9. februar i år, tog den europæiske rumfartsorganisation ESA’s videnskabelige fartøj Integral et nyt værktøj i brug: nemlig observation af Jorden.

Det skal dog ikke forstås sådan, at fartøjet, som er designet til at registrere stråling med høj energi fra fjerne kilder i rummet, forsøgte at finde tilsvarende kilder på Jorden. Ideen var at udnytte den afbrydelse, som Jordens passage gav i strålingen fra baggrunden, som en form for læskærm.

Jordens passage gennem Integrals synsfelt dæmpede naturligvis baggrundsstrålingen, men ikke på en ensartet måde. Det vil sige, at på sin vej må Jorden have passeret ind foran både kraftige og svage kilder til stråling i det fjerne univers. Håbet er, at nærmere analyser af data fra kampagnen kan kortlægge, hvor der er kraftige og svage kilder inden for de pågældende områder af himlen.

Astronomernes antagelse er, at den energirige stråling – som også kaldes den kosmiske røntgen baggrundsstråling – skabes af talrige supermassive såkaldte sorte huller fordelt ud over det ydre rum. Hullerne suger stof til sig. Stoffet accelereres til stor hastighed og udsender herved stråling med høj energi – enten røntgenstråling eller den endnu mere energirige gammastråling.

Danske teleskoper

Under Jordens passage registrerer Integral udsving i styrken af strålingen fra rummet.

Integral er et observatorium i kredsløb om Jorden. Den indeholder ikke almindelige stjernekikkerter, men netop teleskoper, der er designet til at registrere røntgen- og gammastråling.

Et af Integrals fire hovedinstrumenter, JEM-X, består af to tvilling røntgenteleskoper, som er bygget under ledelse af Danmarks Rumcenter. Flere danske virksomheder har bidraget til at skabe instrumentet, blandt dem Hybrico A/S, der har lavet printkort. Desuden har Rovsing A/S lavet Integrals check-out system, mens Terma A/S har bidraget både med satellittens enhed til strømfordeling samt software, som ESA’s teknikere bruger til at styre satellitten.

Den netop afsluttede kampagne gav vellykkede målinger fra både JEM-X og de øvrige involverede instrumenter. Forskerne bag Integral projektet er nu i fuld gang med at analysere de nye data. Målet er at opnå forståelse af oprindelsen til den kosmiske røntgen baggrundsstråling og ad den vej fremlægge nye teorier for, hvordan supermassive sorte huller er vokset frem gennem Universets udvikling.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.