Drivhusgasser går til filmen

Global methane distribution
20 marts 2007

Baseret på tre års observationer fra ESA’s miljøsatellit Envisat har forskerne nu produceret de første film, der viser fordelingen på Jorden af de vigtigste drivhusgasser – kuldioxid og metan – som medvirker til den globale opvarmning.

Omhyggelig overvågning er vigtig for at sikre, at de internationale mål for at mindske udslippene af drivhusgasser bliver overholdt. Instrumentet SCIAMACHY (Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric Chartography) ombord på den europæiske rumfartsorganisation ESA’s miljøsatellit Envisat er den første sensor i rummet, der kan måle de vigtigste drivhusgasser med stor følsomhed helt ned til Jordoverfladen.

Dr. Michael Buchwitz og Oliver Schneising fra Instituttet for miljøfysik (IUP) på Universitetet i Bremen i Tyskland, under ledelse af professor Dr. John P. Burrows, fremstillede disse kort baseret på observationer fra SCIAMACHY mellem 2003 og 2005.

Kuldioxid bliver regnet som den vigtigste drivhusgas, fordi den udledes i store mængder. Imidlertid binder et metanmolekyle varmen næsten 20 gange mere effektivt end et kuldioxidmolekyle. Desuden kan udslippene af metan – den næstvigtigste drivhusgas – øges væsentlig i fremtiden på grund af den globale opvarmning, hvis der udsendes metangas fra de områder, der nu er dækket af permafrost.

Carbon dioxide
Carbon dioxide mapped from 2003-2005

De nye data om metan bekræfter resultaterne fra et andet studium, der blev gennemført i 2005 af IUP (Institut for miljøfysik) ved Universitet i Heidelberg i samarbejde med KMNI (Det kongelige hollandske meteorologiske institut). Studiet viste større udslip af metangas over de tropiske regnskove end forventet.

Buchwitz og hans kolleger anvendte data fra SCIAMACHY fra samme periode til at finde såvel kuldioxid, der forekommer naturligt, som kuldioxid, der stammer fra menneskets aktiviteter som afbrændingen af fossile brændstoffer.

Ligesom for metans vedkommende er der store huller i vores viden om kilderne til kuldioxid som for eksempel brande, vulkansk aktivitet og udåndingen fra levende væsener samt deres naturlige dræn som jorden og havet.

Ved at få en bedre forståelse for kulstoffets cyklus kan forskerne bedre forudsige klimaændringerne og dermed bedre overvåge de internationale aftaler, der er beregnet på at reducere udslippet af drivhusgasser, som for eksempel Kyoto-aftalen, der handler om reduktionen af seks drivhusgasser herunder metan og kuldioxid.

Fordi klimaændringerne er den største miljømæssige udfordring, verden står over for i dag, vil der blive præsenteret adskillige studier og resultater om drivhusgasser på Envisat Symposiet 2007 i Montreux i Schweiz, fra 23. til 27. april.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.