ESA-pris i konkurrence om satellitnavigation

Galileo final constellation of 30 satellites
Galileokonstellationen
3 juni 2009

Som et led i den 6. europæiske konkurrence om satellitnavigation (ESNC), uddeler ESA's TTP (Technology Transfer Programme) en pris på € 10,000 til den deltager med den mest innovative forretningsplan.

Satellitnavigation er et godt eksempel på, hvordan Europas rumforskning kan anvendes til kommercielle formål, fra mere traditionelle applikationer inden for bilindustrien til markedet for computerspil. Med sin innovationspris forsøger ESA’s Technology Transfer Programme (TTP) at opmuntre virksomhederne til at udnytte udvekslingspotentialet ved denne teknologi og fremme forretningskoncepter baseret på vidensudveksling og innovative teknologiske sammenhænge.

uropean Satellite Navigation Competition (ESNC) 2008 winners
Vinderne i 2008

“De virkeligt interessante nyskabelser kommer fra den tværfaglige teknologiudveksling eller sagt på en anden måde ‘genbrugen’ af teknologier på nye områder,” siger Frank M. Salzgeber, Chef for ESA’s Technology Transfer Programme Office (TTPO).

ESA uddeler sin pris inden for rammerne af ESNC, en anerkendt innovationskonkurrence på verdensplan, som nu afholdes for 6. gang. Målet er at finde den bedste nyskabende idé til brug af satellitnavigation på et område, der ikke har med rummet at gøre, og som hurtigt kan markedsføres, ved at sikre teknisk og økonomisk støtte fra TTPO.

Frank M. Salzgeber, Pierre Salmona and Thorsten Rudolph
ESA 2008 Pierre Salmona

Vinderen vil modtage direkte støtte fra et af ESA’s tre centre for innovation (Business Incubation Centres) placeret i Holland, Tyskland og Italien. Der får de muligheden for at få hjælp fra ESA's eksperter samt have adgang til rumteknologier.

Folk fra hele verden kan deltage i denne konkurrence på betingelserne i det lokale støtteprogram. Deltagerne kan præsentere deres idé i form af en sammenhængende forretningsplan på ESNC's idébase (www.galileo-masters.eu) inden 31. juli 2009. Efter registrering kan deltagerne downloade en formatskabelon til deres forretningsplan.

ESNC-konkurrencen (European Satellite Navigation Competition)

ESNC er en international innovationskonkurrence, der præmierer de bedste idéer inden for anvendelse af satellitnavigation. Konkurrencen har siden 2004 været organiseret af Anwendungszentrum GmbH i Oberpfaffenhofen, og den henvender sig til virksomheder, iværksættere, forskningsinstitutioner, universiteter og privatpersoner. I starten gennemførtes konkurrencen i tre partnerregioner, men dette års ESNC afholdes i 17 højteknologiske regioner spredt ud over hele verden. ESNC har til formål at styrke internationalt samarbejde, især i forbindelse med udviklingen af applikationer og tjenester, der gøres mulige af Galileo, Europas satellitnavigationssystem.

ESA’s Technology Transfer Programme Office (TTPO)

Hovedformålet med ESA's TTPO er at lette brugen af rumteknologi og rumsystemer til anvendelser uden for rummet, og yderligere at bevise at det europæiske rumfartsprogram er til gavn for borgerne i Europa. TTPO har ansvaret for at definere den overordnede tilgang til og strategien for udvekslingen af rumteknologier herunder udklækning af og finansiel støtte til nystartede virksomheder.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
ESA’s Technology Transfer Programme Office
European Space Agency ESA - ESTEC
Keplerlaan 1, 2200 AG, Noordwijk ZH
Holland
Tlf.: +31 (0) 71 565 6208
Fax: +31 (0) 71 565 6635
E-mail: ttp @ esa.int
Web: http://www.esa.int/ttp

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.