ESA bidrager til overvågning af atomkraft

IAEA Headquarters
Hovedkvarteret for IAEA i Wien.
14 april 2008

Et nyt projekt fra det internationale atomenergi agentur IAEA skal vise fordelene ved at bruge satellitbaseret kommunikation, når sikkerheden af verdens atomare anlæg overvåges.

Teknologien til projektet, som er udviklet med hjælp fra ESA, bliver brugt til at koble centeret for fjernovervågning under International Atomic Energy Agency (IAEA) med atomkraftanlæg verden over.

Med hovedkontor i Wien følger IAEA et stort antal atomfaciliteter på flere kontinenter. For at støtte en elektronisk og direkte overvågning af atomfaciliteterne henter IAEA's center for fjernovervågning data fra over 140 systemer verden over: 50 systemer til at spore stråling og 90 overvågningssystemer (med tilsammen 340 kameraer, der producerer 150.000 billeder om dagen). I alt genereres der op til 2 GigaByte dagligt.

Direkte overvågning af atomfaciliteter kræver pålidelig kommunikation mellem selve anlæggene, IAEA's hovedkvarter og de regionale kontorer i Tokyo og Toronto. Efter en dybdegående udforskning af de mulige tekniske løsninger har IAEA – i samarbejde med ESA – besluttet at efterprøve værdien af et globalt, satellitbaseret netværk.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.