ESA frigiver signal til positionering

Signalet fra GIOVE-A er nu til rådighed for elektronik-industrien.
7 marts 2007

Forskere og virksomheder, som fremstiller elektronisk udstyr, har nu mulighed for at tilpasse udstyret til det kommende europæiske system for positionering ved hjælp af satellit, Galileo.

Efter godt et års indkøringsfase frigiver den europæiske rumfartsorganisation ESA nu det signal, som bruges af satellitten GIOVE-A. Satellitten, der blev sendt op 28. december 2005 og sendte sine første signaler til Jorden 12. januar 2006, er en forløber for det europæiske system for positionering ved hjælp af satellit, Galileo.

At signalet nu er frigivet betyder, at en virksomhed, der ønsker at fremstille elektronik, der understøttes af Galileo, kan gå i gang. Det kunne være udstyr til landmåling eller til bestemmelse af position for lastbiler, skibe og redningstjenester eller det kunne være avancerede mobiltelefoner.

Samtidig har forskningsinstitutioner, der ønsker at basere projekter på Galileo, mulighed for at tilpasse sig til systemet allerede nu.

I alt kommer Galileo-systemet, som er et fælles projekt mellem EU og ESA, til at bestå af op mod 30 satellitter. Systemet vil give en bedre nøjagtighed end det nuværende amerikanske system GPS. Samtidig opnår Europa uafhængighed af det amerikanske system. Galileo bliver i modsætning til GPS et helt civilt system.

Signalet fra GIOVE-A er ikke fuldstændigt identisk med de signaler, som de endelige Galileo-satellitter vil udsende. Det skyldes, at Galileo-satellitterne skal kommunikere indbyrdes, hvilket kræver en lidt anden spredning af signalerne. Imidlertid frigiver ESA også de korrektions-faktorer, der skal bruges for at korrigere GIOVE-A signalet for det.

Den danske rumfartsvirksomhed Terma A/S har kontrakt for leveringen af de centrale enheder for strømforsyning til de første fire Galileo-satellitter. Med frigivelsen af signalet er der åbnet for, at flere danske virksomheder kan deltage, nemlig som udviklere af det udstyr, man skal bruge på jorden for at få glæde af Galileo.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.