ESA’s is-satellit gik tabt

Opsendelsen af satellitten CryoSat
8 oktober 2005

ESA PR 44-2005. Opsendelsen af satellitten CryoSat, der skulle have kortlagt ændringerne Jordens isdække, mislykkedes

En fejl under opsendelsen af den europæiske rumfartsorganisation ESA’s satellit CryoSat fra rumbasen Plesetsk i Rusland betød, at to af løfterakettens trin forblev sammenkoblede i stedet for at separere som planlagt.

Derfor mislykkedes opsendelsen, og de to trin, stadig med satellitten ombord, faldt ned i havet nord for Grønland, ikke langt fra Nordpolen.

En kommission skal nu arbejde med at klarlægge årsagerne til fejlen nærmere. I kommissionen deltager repræsentanter for ESA, for den russiske rumbase og for virksomheden, der havde leveret løfteraketten, Eurockot Launch Services GmbH, et tysk-russisk samarbejde med base i Bremen i Tyskland.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.