ESA’s svenske astronaut Christer Fuglesang i kredsløb

 STS-116
10 december 2006

ESA PR 44-2006. Christer Fuglesang blev i aftes opsendt om bord på NASA’s rumfærge Discovery på en mission, der skal fortsætte udbygningen af den internationale rumstation (ISS) og bringe en anden ESA-astronaut, Thomas Reiter, hjem. Reiter har arbejdet på denne forpost i rummet i fem måneder.

Rumflyvningen STS-116 startede om aftenen den 9. december, da Discovery blev affyret fra NASA’s Kennedy Space Center i Cape Canaveral, Florida, klokken 02:47 dansk tid den 10. december. Discovery kom fint ind i et lavt jordkredsløb efter ca. 8 minutters affyring. Om bord på rumfartøjet befinder sig et mandskab på syv personer inklusive en ESA-astronaut, Christer Fuglesang.

De første fem timer af missionen skal bruges på en række procedurer og manøvrer i forbindelse med Discovery’s kredsløb. Derefter følger den første søvnperiode. I løbet af deres første hele dag i rummet skal mandskabet gennemføre en række inspektioner for at kontrollere, om Discovery har lidt nogle skader under opsendelsen. Derefter vil fartøjet manøvrere frem mod mødet med rumstationen. Sammenkoblingen er planlagt til at finde sted mandag den 11. december 23:05 dansk tid..

Om bord på ISS vil Fuglesang blive budt velkommen af sin kollega ESA-astronaut Thomas Reiter fra Tyskland, som har arbejdet som flyvemekaniker i ISS's permanente mandskab siden sin ankomst - også om bord på Discovery - den 6. juli.

STS-116 missionen er den fjerde flyvning med rumfærgen, siden færgen blev genindsat sidste år, og den anden mission til montering af ISS. Den skal levere et nyt segment til rumstationen såvel som almindelige forsyninger til stationen, udstyr og forskningslast såsom ekstra skjoldpaneler til beskyttelse af det russiske Zvezda Service Module mod mikrometeoritter og rumaffald. Mandskabet skal også udføre en større rekonfiguration af ISS's strømforsyning og temperaturkontrol gennem opsætning af et nyt sæt solpaneler og kølere, der blev leveret af rumfærgen Atlantis i september.

Den første svensker i rummet

Christer Fuglesang portrait
Christer Fuglesang

Christer Fuglesang, som er svensk fysiker med speciale i partikelfysik, blev i maj 1992 udvalgt til at blive medlem af ESA's astronautkorps på det europæiske astronautcenter i Køln i Tyskland, og STS-116 er hans første rumflyvning.

I 1995 var han reserve for Thomas Reiter på den 179 dage lange mission Euromir 95. Fuglesang, der er uddannet dels i USA og Rusland, kvalificerede sig til flyvetjeneste som NASA missionsspecialist i april 1998 og blev tildelt det russiske certifikat “Soyuz Return Commander” i oktober 1998, hvilket ligeledes kvalificerede ham til at fungere som kaptajn på en trepersoners Soyuz rumkapsel på en returflyvning fra rummet.

Fuglesangs nuværende 12-dages mission i rummet blev navngivet “Celsius” med reference til den berømte svenske videnskabsmand og astronom Anders Celsius, der ikke blot opfandt den internationale temperaturskala, der bærer hans navn, men som også indsamlede observationer af aurora borealis og rejste til det nordlige Skandinavien for at foretage opmålinger, der medvirkede til at bekræfte Newtons påstand om, at Jorden var fladtrykt ved polerne.

Mekaniker, elektriker, varmetekniker…

Christer Fuglesang skal opholde sig en uge på ISS og vil deltage i to ud af tre rumvandringer (EVA), der er planlagt som en del af missionen for montering af ISS.

På den 12. december forlader han stationen sammen med NASA-astronaut Robert Curbeam på en 6 timer lang rumvandring for at montere et nyt konsolsegment, der næste sommer vil gøre det muligt at flytte de første solpaneler fra toppen af Destiny-modulet til bagenden af ISS's konsol. Fuglesang og Curbeam vil foretage endnu en 6 timer lang EVA på den 14. december for at udføre den komplicerede opgave at forbinde de nye solpaneler og kølere monteret på et konsolsegment, der blev leveret i september, til brug for stationens strømforsyning og temperaturkontrolsystemer.

“Christer deltager i en vigtig mission til udvikling af stationens kapaciteter, sagde Daniel Sacotte, ESA’s direktør for bemandede rumflyvninger. Monteringen af ISS skrider fremad, og den kommende rekonfiguration og øgning af strømforsyningen vil være et væsentligt skridt henimod at forberede ISS på opsendelsen af Europas to største bidrag til denne internationale kraftpræstation: ATV forsyningsskibet og Columbus laboratoriet, der begge er planlagt til næste år”.

… men også videnskabsmand og sportsmand

ALTEA helmet
Christer Fuglesang ALTEA

Udover disse udendørs aktiviteter skal Fuglesang også udføre en række eksperimenter udviklet af europæiske videnskabsfolk til vurdering af effekten af kosmisk stråling på menneskekroppen, et emne der har meget stor betydning for forberedelserne til de fremtidige langvarige missioner uden for Jordens kredsløb.

ALTEA-eksperimentet skal undersøge effekterne af den form for stråling på hjernefunktionen ved at følge dens vej gennem astronautens hjerne, mens hjerneaktiviteterne monitoreres. Et andet eksperiment, Chromosome 2, skal studere strålingens indvirkning på menneskets gener. Lige så vel som Thomas Reiter har gjort det, siden han kom ombord på ISS i juli, skal også Christer Fuglesang bære European Crew Personal Dosimeters (EuPCD) for at måle den akkumulerede strålingsmængde, han har modtaget i løbet af rejsen.

Herudover skal Fuglesang udføre nogle uddannelsesmæssige demonstrationer vedrørende stråling i rummet, og som tidligere Sverigesmester i frisbee vil han forsøge at slå den nuværende rekord for en frisbees maksimale svævetid, hvilket må være en let opgave i et miljø med vægtløshed.

Discovery forlader ISS den 18. december med både Christer Fuglesang og Thomas Reiter om bord. Før han vender tilbage til Jorden, har Christer Fuglesang ansvaret for at udsende tre amerikanske nanosatellitter fra rumfartøjets lastrum.

Landingen forventes at ske på Cape Canaverals Shuttle Landing Strip om aftenen torsdag den 21. december kl. 21:36 dansk tid.

For yderligere oplysninger kontaktes:

ESA Media Relations Office
Tlf.: +33 (0)1.53.69.7155
Fax: +33 (0)1.53.69.7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.