ESA’s to astronauter tilbage på Jorden

22 december 2006

ESA PR 49-2006. Rumfærgen Discovery landede i Cape Canaveral, Florida her til aften kl. 23:32 dansk tid (22:32UTC/GMT) efter gennemførelsen af en af de til dato mest komplekse udbygningsmissioner til ISS, og den bragte desuden ESA's to astronauter, Christer Fuglesang og Thomas Reiter, hjem.

Discoverys hjemkomst markerer afslutningen på NASA’s STS-116 mission, der leverede et nyt bom-segment til ISS foruden forsyninger og udstyr. For ESA markerer det ligeledes afslutningen på de to bemandede missioner: Astrolab med Thomas Reiter og Celsius med Christer Fuglesang.

Efter landingen skal astronauterne gennemgå nogle lægeundersøgelser som en del af de videnskabelige eksperimenter, de var opsendt for at gennemføre, og mandskabet vender tilbage til NASA’s Johnson Space Center i Houston, Texas, for at aflægge rapport.

Resultaterne fra Astrolab

Thomas Reiter
Thomas Reiter

Astrolab-missionen startede den 4. juli med opsendelsen af ESA-astronaut Thomas Reiter fra Tyskland om bord på den forrige rumfærge. To dage senere meldte han sig til tjeneste på ISS som flyvemekaniker og genskabte dermed den tredje permanente position som besætningsmedlem, som man havde været nødt til at nedlægge 38 måneder tidligere, da rumfærgen fik startforbud efter Columbias tragiske forlis i februar 2003.

Thomas Reiter, som er en meget erfaren specialist inden for udviklingen af rumstationer, gennemførte adskillige driftsmæssige og vedligeholdelsesmæssige aktiviteter for både det amerikanske og det russiske segment af ISS. Han styrede ligeledes forskningsfaciliteterne til støtte for internationale videnskabelige eksperimenter. Reiter gennemførte et program med europæiske eksperimenter vedrørende menneskets fysiologi og psykologi, mikrobiologi, plasmafysik og dosimetri. Han udførte ligeledes teknologiske demonstrationer samt industrielle og undervisningsmæssige eksperimenter for universiteter og folkeskoler.

Den 3. august forlod han ISS i 5 timer og 54 minutter sammen med NASA-astronauten Jeffrey Williams for at montere nyt udstyr som forberedelse til det fremtidige udbygningsarbejde samt for at montere en række instrumenter og eksperimenter uden på rumstationen.

Under sit ophold om bord testede Thomas Reiter et 3D-kamera og et HD-kamera, der meget levende optog film af livet på stationen. I fremtiden vil den type kameraer blive anvendt til at give publikum på Jorden en enestående oplevelse af livet og arbejdet i rummet.

Thomas Reiter opholdt sig over 171 dage i rummet for Astrolab. Hvis man lægger dem til de tidligere 179 dage, han tilbragte på Euromir 95 missionen fra september 1995 til februar 1996, gør det ham til indehaver af europarekorden for den længste sammenlagte tid i rummet.

Celsius forbereder ISS's vækst

Fuglesang with Altcriss detector
Christer Fuglesang

ESA-astronaut Christer Fuglesang, den første svensker – og første skandinav - i rummet, blev opsendt med Discovery den 10. december. Han tilbragte 13 dage i rummet og udfyldte dem med et meget kompakt program.

Hans rolle som missionsspecialist blandt NASA-mandskabet omfattede sikring af rumfærgens sammenkobling med ISS, assistance ved tilbagetrækningen af en af stationens 34 meter lange solpaneler, losning af forsyninger og udstyr fra rumfærgen til stationen samt udsendelsen af tre bittesmå mikrosatellitter fra færgens lastrum efter afrejsen fra stationen.

Hans væsentligste rolle var faktisk at udføre tre meget krævende rumvandringer. De første to fandt sted om natten mellem den 12./13. og 14./15. december og var en del af den oprindelige plan. De gav Fuglesang og NASA-astronauten Robert Curbeam mulighed for at udføre forskellige opgaver: montering af et nyt bom-segment på ISS, omlægning af de elektriske kabler og temperaturkontrolsystemer, så der kan forbindes et nyt sæt solpaneler og foretages en flytning af det oprindelige sæt fra deres midlertidige til deres permanente position, og sidst men ikke mindst at placere værktøjsvogne og opsætte et kamera som forberedelse til monteringen af nye bom-segmenter.

Den tredje rumvandring om natten mellem den 18./19. december var en bonustur. Den blev besluttet, efter at mandskabet havde haft problemer med tilbagetrækningen af et af stationens oprindelige solpaneler. Det lykkedes for Fuglesang og Curbeam at frigøre det fastlåste panel.

Helbred og moral på lange rumrejser

Under deres rumrejse indsamlede både Thomas Reiter og Christer Fuglesang data om den mængde stråling, de blev udsat for under arbejdet i og uden for ISS. Takket være de eksperimenter, der blev gennemført om bord med ALTEA-udstyret til monitorering af højenergipartiklers indtrængen i kraniet på astronauterne i et lavt jordkredsløb, og kontrol af hvordan en sådan stråling vil påvirke deres kromosomer efter tilbagevenden til Jorden, vil disse data hjælpe forskere og lægelige eksperter med at vurdere de strålingsmæssige risici ved fremtidige langvarige rumrejser, især rejser uden for det lave jordkredsløb.

Missionerne Astrolab og Celsius gav også lejlighed til at variere madforsyningen ombord på rumfartøjet i kredsløb. Sidst i november smagte og afprøvede Thomas Reiter og ISS besætningsmedlemmerne Michael Lopez-Alegria og Mikhail Tyurin en særlig festmiddag tilberedt af kokkeholdet bag den berømte franske kok Alain Ducasse som en del af et program beregnet på at forbedre livskvaliteten på langvarige bemandede rummissioner. Senere bragte Christer Fuglesang noget traditionel svensk mad med sig, heriblandt elgpølser og karameller, for at føje lidt skandinavisk krydderi til sit ophold.

Europa er kommet for at blive på ISS

Columbus laboratory (cutaway view)
Columbus

Astrolab og Celsius var blot de første i en række af ESA-missioner til den internationale rumstation, nu hvor Europa opfylder sine forpligtelser som fuldgyldig ISS-partner, der bidrager til vedligeholdelsen og udbygningsopgaverne, og hvortil der skal leveres europæiske modulsæt.

“Thomas og Christer har demonstreret, at Europa nu spiller en større rolle for ISS's drift og udbygning”, sagde Daniel Sacotte, ESA’s Director for Human Spaceflight. “Dette er begyndelsen på en ny æra for ESA’s bemandede rummissioner. Vi er ikke længere blot gæster i rummet, nu er vi med blandt ejerne, og det betyder, at vi også påtager os vores ansvar og drager fordele af fremdskridtene”.

The Automated Transfer Vehicle
ATV

“Celsius markerer endnu et skridt fremad for udviklingen af vores internationale infrastruktur i rummet”, fortsatte Sacotte. “Takket være Christer og alle besætningsmedlemmerne på STS-116 er ISS nu klar til at modtage de nye solpaneler, der vil skabe strøm til de nye moduler, herunder ESA’s eget Columbus laboratorium og ATV (Automated Transfer Vehicle), to af ESA’s højdepunkter i det kommende år”.

I 2007 planlægger ESA at sende mindst to yderligere astronauter til stationen på udbygningsmissioner. Man er også i gang med at forhandle om muligheden for at få en tredje med henblik på at få endnu en europæiske astronaut som permanent medlem af besætningen.

Allerede godkendte bidrag omfatter flyvningerne for Paolo Nespoli fra Italien på STS-120 missionen, der skal levere Node 2-modulet i løbet af sommeren, samt Hans Schlegel fra Tyskland på STS-122 , der skal ledsage ESA’s Columbus laboratorium i efteråret. Den langvarige rumrejse for Leopold Eyharts fra Frankrig er under diskussion med NASA.

I mellemtiden vil Thomas Reiter og Christer Fuglesang være vendt tilbage til Europa tidligt næste år. Reiter vil være tilbage i Tyskland midt i januar. Den første mulighed for repræsentanter fra medierne til at møde og interviewe både Thomas Reiter og Christer Fuglesang arrangeres af ESA til at finde sted torsdag den 18. januar i det europæiske astronautcenter (EAC) i Køln. ESA vil udsende yderligere detaljer om denne medieevent tidligt i januar.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

ESA Media Relations Office
Tlf.: +33(0)1 53 69 7155
Fax: +33(0)1 53 69 7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.