ESA satser på dansk is-radar

Larsen ice shelf, Antarktis. Danske forskere skal udvikle radar, der skal bidrage til at forstå isens dynamik.
1 marts 2006

Danmarks Tekniske Universitet skal udvikle en ny type radar, der kan se, hvilke lag indlandsisen på Antarktis og Grønland består af. Radaren bliver i første omgang monteret på fly.

Den europæiske rumfartsorganisation ESA har placeret ordren for udvikling af en ny type radar, som kan se ned i tykke lag af is, hos instituttet Ørsted-DTU. ESA har i forvejen planer om at følge ændringerne i isens tykkelse ved hjælp af en højfrekvent radar ombord på en kommende satellit, Cryosat-2. Den nye radar skal imidlertid være lavfrekvent. Signalerne skal nemlig ikke måle isens overfladehøjde, men trænge dybt ned i isen. På den måde får man dels et billede af overfladen af jorden under isen, dels af isens forskellige lag. Radaren skal især bruges til at undersøge indlandsisen, der er flere kilometer tyk i Grønland og på Antarktis.

”Hvis man vil forstå samspillet mellem indlandsisen og klimaet er det ikke kun tykkelsen af isen, der er interessant. Man vil også gerne kende lagdelingen. Det håber vi at kunne afdække med den kommende radar”, siger lektor Jørgen Dall, som leder projektet på Ørsted-DTU.

At kende lagdelingen er interessant, fordi det fortæller noget om, hvornår de enkelte lag af isen er dannet og under hvilke forhold. Isen i Antarktis smelter aldrig, men alligevel vokser den ikke ind i himlen. Det skyldes, at sneen bliver presset sammen og bevæger sig – som is – fra de indre dele af kontinentet ud mod kysten, hvor den til sidst brækker af og smelter i havet. Hele denne dynamik må man forstå, hvis man vil beskrive, hvordan ændringerne i klimaet påvirker indlandsisen. Det har igen betydning, når man ønsker at forudsige, hvordan havenes vandstand vil udvikle sig i fremtiden.

I første omgang har ESA bevilget 600.000 euro (knap 4,5 millioner kr.) til udviklingsarbejdet. Projektet løber over 2 år og omfatter en testflyvning i Grønland. Testen er planlagt til at finde sted i efteråret 2007.

Her planlægger DTU-forskerne at samarbejde med forskere fra Danmarks Rumcenter, som deltager i det måleprogram, som supplerer CryoSat-2’s målinger. Rumcenteret arbejder blandt andet med en højfrekvent radar af samme type som satellittens. Denne radar er monteret på et Twin Otter fly fra Air Greenland.

”Det er oplagt, at vi kan slå kludene sammen og derved få flere flyvetimer for de samme penge. Det vil gøre det muligt at komme ind til mere interessant is”, siger Jørgen Dall.

I en senere fase skal den kommende radar også afprøves på Antarktis. De danske forskere, som tidligere har deltaget i tilsvarende flyvninger på Antarktis og desuden har forsket i Grønland siden 1970’erne, er også interesserede i at stå for denne fase.

Den nye radar skal muligvis bane vejen for en senere satellit, der kan supplere de målinger, som CryoSat-2 vil foretage. CryoSat-2 er planlagt til opsendelse i 2009.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.