Elever og astronauter på DVD til undervisning

9 september 2004

En ny DVD, ”Newton i rummet”, er et tilbud fra ESA til de ældste klasser. En spændende måde at lære om rummet på. På fredag, den 10. september, mødes skoleelever fra tre lande med astronauter fra ESA i Noordwijk, Holland, for at lancere DVD'en "Newton i rummet". DVD’en er den første i en række til undervisningsbrug udgivet af den europæiske rumfartsorganisation ESA.

Målet er at demonstrere grundlæggende videnskabelige principper på en måde, eleverne kan forholde sig til. DVD'en blev optaget både på Jorden og i rummet. ESA-astronauten Pedro Duque udførte sammen med sin russiske kollega Alexander Kaleri en række eksperimenter ombord på den internationale rumstation ISS, mens 48 elever anvendte skøjtebaner, svømmebassiner og billardklubber som deres tilsvarende "laboratorier".

DVD'en, der er beregnet på elever i alderen 12-18, er udformet til brug i klasseværelset, især i forbindelse med gruppearbejde. Den fås på 11 forskellige europæiske sprog* og leveres i en praktisk DVD-boks indeholdende en lærervejledning med en brugsanvisning til DVD'en, en kort introduktion til ISS, tværfaglige klasseaktiviteter i tråd med de europæiske undervisningsplaner, et lille leksikon med forklaring på rum-udtryk, referencer til websider og yderligere læsestof samt en evalueringsblanket. Kapitlerne fra lærervejledningen (klasseøvelser, leksikon osv.) kan også kopieres og uddeles til eleverne.

"Med dette værktøj ønsker vi at tilbyde lærerne en hjælp til at motivere eleverne," sagde Elena Grifoni, chef for ISS Utilisation Strategy & Education Office, "og en af måderne at gøre det på er at benytte rummet. Vi håber, eleverne vil synes, det er underholdende at se DVD'en, samtidig med at de får værdifuld viden". Over 10,000 kopier vil blive delt ud til skoler i ESAs medlemsstater.

I forbindelse med lanceringen af DVD'en vil Pedro Duque fortælle om, hvordan han blev involveret, og hvordan han håber, hans indsats vil få betydning for unge mennesker.

Udgivelsen er støttet af ISS Education Fund (ISSEF). Fonden blev oprettet af ESA for at give eksterne organisationer og enkeltpersoner mulighed for at bidrage til indsatsen for at anspore flere unge mennesker i Europa til at forstå og studere videnskabelige fag. De nuværende medlemmer omfatter Nobelpristagere, internationalt kendte reklamefirmaer, planetarier og firmaer inden for rumsektoren så vel som hele ESAs astronautkorps.

For yderligere oplysninger om ISS Education Fund gå til: www.esa.int/issef

For at anmode om en kopi af DVD'en gå til: www.esa.int/spaceflight/education

* * Engelsk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, hollandsk, dansk, svensk, norsk og finsk.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.