En rigdom af kosmiske visioner

An inspiring Hubble mosaic of Stephan's Quintet
19 april 2007

Et stort antal svar fra de europæiske videnskabsfolk markerede det første skridt i processen, som skal føre frem til udarbejdelsen af ESA’s videnskabelige program for perioden 2015-2025.

I slutningen af marts 2007 modtog ESA mere end 60 "Hensigtserklæringer" som følge af en opfordring fra tidligere på måneden om at indsende forslag. Med disse erklæringer udtrykte de europæiske rumforskningsteams deres hensigt om at indsende forslag til nye videnskabelige missioner og forelagde samtidig deres foreløbige koncepter. Mængden af svar er 50 procent større end ved den foregående opfordring i oktober 1999.

“Disse koncepter skal nu færdiggøres til endelige forslag og indleveres til ESA inden 29. juni 2007,” sagde Sergio Volonte, chef for ESA’s Science Planning and Community Coordination Office.

Ideerne går lige fra udforskning af Jupiter og dens måne Europa til satellitter, der skal studere strålingen fra Big Bang og undersøge teorier om universets udvidelse. Koncepterne omfatter også missioner, der skal studere asteroider tæt på Jorden, satellitter som skal lede efter vand på Saturns måne Enceladus, og rumfartøjer der skal efterprøve hypotesen om tyngdekraften som en af de basale naturkræfter.

De næste skridt

Jean-Jacques Dordain
ESA's Director General, Mr. Jean-Jacques Dordain

Den 29. juni 2007 modtager ESA de mere detaljerede forslag. Og fra midten af oktober 2007 og frem til midten af 2009 vil ESA’s rådgivende kommité for rumforskning samt de forskellige videnskabelige arbejdsgrupper vurdere forslagene og lave en foreløbig udvælgelse af tre ‘klasse-M’-missioner og tre ‘klasse-L’-missioner.

Klasse-M-missioner er mellemstore projekter, hvor ESA's omkostninger ligger inden for 300 millioner euro. Klasse-L-missioner er større projekter, hvor omkostningerne ikke overstiger 650 millioner euro.

Ved udgangen af 2009 vil listen blive snævret ind til to klasse-M- og to klasse-L-missioner beregnet for definitionsfasen (eller missionernes ‘Fase A’). Denne fase skal køres gennem de europæiske virksomheder på konkurrencevilkår fra begyndelsen af 2010 og frem til midten af 2011.

Ved udgangen af 2011 skal der udvælges én klasse-M- og én klasse-L-mission til implementering med forventet opsendelse i henholdsvis 2017 og 2018.

Se venligst den engelske version for at få den fulde artikel.

For yderligere oplysninger kontakt venligst

ESA Media Relations Service
Tel: +33 1 5369 7155
Fax: +33 1 5369 7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.