Euro fra rummet

10 oktober 2003

ESA PR 61-2003. Utraditionel fundraising til fordel for uddannelsesprogrammet for den internationale rumstation: byd på Euro-sedler og mønter, der har været i rummet.

Fra og med mandag den 20. oktober modtages donationer i form af bud på tre meget specielle sæt eurosedler og 15 nationale sæt euromønter: de blev alle fløjet ombord på den internationale rumstation(ISS) under den belgiske Soyuz-mission Odissea i oktober 2002.

I oktober sidste år tilbragte ESA-astronaut Frank De Winne otte dage ombord på ISS for Odissea-missionen. Det belgiske videnskabsministerium sørgede for finansieringen af denne flyvning og af det tilknyttede eksperimentelle program. Sammen med et intensivt program bestående af over 20 eksperimenter inden for områderne biovidenskab, fysik og uddannelse medbragte han en pakke med tre komplette sæt eurosedler og 15 komplette nationale sæt euromønter, som var stillet til rådighed af Den Europæiske Centralbank.

“Den Europæiske Centralbank er stolt af at kunne stille et komplet sæt euromønter fra hvert af landene i eurozonen og et komplet sæt eurosedler til rådighed for missionen til den internationale rumstation”, udtaler direktøren for Den Europæiske Centralbank, Willem F. Duisenberg. “Jeg håber, at disse mønter og sedler vil rejse et betydeligt beløb, som skal bruges til uddannelsesmæssige formål, for uddannelse er er nøglen til vores fremtid.”

Sedlerne, som tidligere var blevet underskrevet af ECB-direktøren, blev på rumstationen stemplet af Frank De Winne med det officielle ISS-stempel og Odissea-missionens stempel. Efter seddel- og møntsættenes tilbagevenden til Jorden har ESA-astronauten kontrolleret og bekræftet, at de alle har været ombord på ISS.

Frank De Winne
Frank De Winne with Euro notes on board the ISS

Euro fra rummet-initiativet er det første skridt i en kampagne for at rejse penge til ISS-uddannelsesfonden, som ESA har oprettet med det formål at tilskynde studenter fra de 15 medlemslande til at studere, forstå og støtte videnskab og teknologi i fremtiden ved hjælp af de eksisterende rumressourcer. Fonden vil støtte ISS-uddannelsesprogrammet, som udvikler, producerer og distribuerer undervisningsmaterialer på alle 11 ESA-sprog til folkeskolens yngre og ældre klasser.

I samarbejde med Den Europæiske Centralbank har ESA arrangeret Euro fra rummet for at gøre det muligt at give bidrag til ISS-uddannelsesfonden.

“Fremtiden tilhører de vidensbaserede samfund”, forklarer Jörg Feustel-Büechl, som er direktør for ESA Human Spaceflight Directorate. “ESA er meget opmærksomme på dette forhold og bruger derfor et betydeligt beløb på uddannelse. De første euro, der har rejst i rummet, er enestående symboler på, hvor vigtigt det er for Europa at investere i uddannelsen af vores unge.”

Når tidsfristen udløber, vil de 18 største bidragydere hver modtage et af de eurosæt, som Frank De Winne har haft med til ISS, fra ESA og Den Europæiske Centralbank. Sættene uddeles i følgende rækkefølge: De tre højestbydende får et sæt sedler(hvert bestående af 7 pengesedler: 5, 10, 20, 50, 100, 200 og 500 euro), og de følgende 15 får et sæt mønter (hvert bestående af 8 mønter: 1, 2, 5, 10, 20 og 50 cent samt 1 og 2 euro). Mønterne vil blive fordelt i følgende på forhånd bestemte rækkefølge: Vatikanstaten, Monaco, San Marino, Irland, Finland, Portugal, Belgien, Luxembourg, Holland, Østrig, Grækenland, Spanien, Tyskland, Italien, Frankrig.

ESA-astronaut Frank De Winne havde følgende kommentar: “Jeg er stolt over at være en del af dette initiativ, som bidrager til at hjælpe studerende med at udvikle deres viden om rumaktiviteter og til at opbygge fremtidens europæiske rumsamfund.”

Kontaktperson:

Elena Lippi
Directorate of Human Spaceflight
European Space Agency
Noordwijk (Holland)
Telefon: +31 71 565 3163
Fax: +31 71 565 5232
E-mail: Eurofromspace@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.