Europæisk telekommunikation mod nye højder

Alphasat signature ceremony
23 november 2007

ESA PR 34-2007. ESA og Inmarsat Global Ltd annoncerer i Paris fredag d. 23. november den officielle undertegnelse af kontrakten om Alphasat-satellitten, som bliver en af verdens største telekommunikationssatellitter.

Alphasat-programmet er et større samarbejde mellem den offentlige og private sektor. Med Alphasat bliver Inmarsat den første kommercielle kunde på Alphabus-platformen – den nye, højtydende europæiske telekommunikationsplatform, der er udviklet af Astrium og Thales Alenia Space. Projektet udspringer af et partnerskab mellem ESA og den franske rumfartsorganisation CNES (Centre National d’Etudes Spatiales). Platformen imødekommer det stigende behov for større kapacitet for telekommunikation samt nye bredbånds-, tv- og mobilkommunikationstjenester.

Prisen, som de 16 ESA-medlemsstater skal betale for Alphabus Alphasat-programmet, ligger i størrelsesordenen € 440 millioner. Ifølge planen skal Alphasat sendes i omløb i 2012.

Alphasat kan fra sin position 25 grader øst sikre øget dækning til Afrika, Europa, Mellemøsten og dele af Asien. Den supplerer den eksisterende konstellation af Inmarsat-satellitter og skaber mulighed for nye og avancerede tjenester.

Astrium Satellites er hovedleverandør af satellitten, inklusive dens avancerede L-Band-mission, der skal supplere de populære tjenester, som allerede tilbydes via Inmarsats Broadband Global Area Network (BGAN). Den avancerede integrerede processor, som udvikles af Astrium Satellites i Storbritannien, er nøglen til implementeringen af denne nyttelast. Den sikrer fleksibiliteten, hvad angår nyttelasten, muliggør fuld rekonfiguration af dækningen samt fleksibel effektallokering.

Alphasat 'Geomobile' configuration

Alphasat vil forbedre mulighederne for pålidelig kommunikation ved kriser og katastrofer og gøre det muligt at forbinde huse, skoler og virksomheder i fjerne egne, tilvejebringe kommunikationslinks til myndigheder på steder, hvor befolkningen er spredt, samt forbedre den vigtige tale- og datakommunikation for en lang række industrisektorer, f.eks. medier, søfart, olie og gas.

Implementering af en "geomobil konfiguration" med en 90 graders ændring i satellittens flyveretning og en stor, udfoldelig reflektor (12 meter i diameter) viser, hvor fleksibel Alphabus-platformens design er.

Foruden Inmarsats nyttelast medbringer Alphasat tre TDP'er (Technology Demonstration Payloads) fra ESA: Et avanceret stjernekamera, der benytter pixel-teknologi, en optisk laserterminal til geostationær LEO-kommunikation (low-Earth orbit) med høje datahastigheder samt en dedikeret nyttelast til bestemmelse af transmissionsydelsen på Q-V-båndet som en forberedelse til en mulig kommerciel udnyttelse af disse frekvenser. Endvidere overvejes en fjerde TDP til rummiljøer og effektovervågning.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.