Europas rumpolitik bliver en realitet i dag

ESA Director General at the 4th Space Council in 2007
22 maj 2007

ESA PR 21-2007. Det handler om et stærkere Europa i rummet, med bedre udstyr og bedre koordineret til at stå ansigt til ansigt med borgernes fremtidige behov. Det kræver et bredere strategisk sigte at kunne stå mål med nye udfordringer, herunder også i forbindelse med sikkerheds- og forsvarsprogrammerne, samt rummet som en ny dimension i EU's forhold udadtil: alt dette er indeholdt i en ny politik, som er designet til at passe til europæiske interesser og værdier.

Ministrene med ansvar for rumaktiviteter i den europæiske rumorganisations medlemsstater, samt ministrene for det indre marked, erhverv og forskning inden for EU's konkurrenceråd, mødtes i Bruxelles i dag for at vedtage en resolution vedrørende europæisk rumpolitik.

Denne europæiske rumpolitik, der er udarbejdet i fællesskab af Kommissionen og ESA's generaldirektorat, fastlægger nogle retningslinjer for Europas fremtidige aktiviteter i rummet. Med dette dokument forpligter EU, ESA og deres medlemsstater sig til at øge koordinationen af deres aktiviteter og programmer samt til at organisere deres respektive roller i forhold til rummet.

GMES
GMES

Den europæiske rumpolitik indeholder de foreløbige elementer af et europæisk rumprogram, som er et strategisk planlægningsværktøj omfattende alle Europas større rumaktiviteter. Programmet støtter en optimering af de offentlige ressourcer og kapaciteter i forbindelse med beslutning og implementering af rumpolitikken.

Den europæiske rumpolitik har til formål at fremme bedre koordination af rumaktiviteter mellem EU, ESA og deres respektive medlemsstater, og at maksimere udbyttet og undgå uholdbare gentagelser og på den måde at leve op til de europæiske behov. Øget synergi mellem civile og forsvarsmæssige rumprogrammer og -teknologier er også omhandlet i rumpolitikken.

Space Council
Space Council participants, May 2007

Den nye politik kræver sikring af bæredygtig finansiering af rumaktiviteterne, i særdeleshed af flagskibet Global Monitoring for Environment and Security (GMES). Det anerkender ligeledes, at rummet er en sektor med høj værdiforøgelse, et vækstlokomotiv der medfører fornyelse og beskæftigelse, og som ligeledes giver værdifulde muligheder til den europæiske industri.

Herudover støtter den europæiske rumpolitik EU's forhold udadtil, i og med at EU, ESA og deres medlemsstater vil sørge for en koordinationsmekanisme, der kan udvikle en fælles strategi for internationale forbindelser vedrørende rumaktiviteter.

For yderligere oplysninger:

Franco Bonacina
Spokesman for the ESA Director General and Head of the Media Relations Office
ESA Communication Department
+ 33 (0)1 53 69 72 99
Franco.Bonacina1@esa.int
Queries: media@esa.int

Se hele artiklen på:
http://www.esa.int/esaCP/SEM4UU8RR1F_index_0.html

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.