Europas satellitter skal beskyttes mod rumaffald

Mødet i ESA's Council blev holdt i Haag, Holland.
10 december 2008

Et program, som kan sikre europæiske rumfartøjer mod affald i rummet og mod dårligt rumvejr, var blandt nyskabelserne, da ESA’s øverste organ Council udstak linjen for de næste tre år. En anden nyhed var et initiativ til at følge klimaforandringerne.

Hvert tredje år mødes ministrene med ansvar for rumfart fra den europæiske rumfartsorganisation ESA's medlemsstater samt Canada for at lægge de overordnede linjer for ESA. Møderne kaldes ESA Council. På det seneste møde afholdt i Haag, Holland, blev ministrene enige om at føre en række igangværende programmer videre og starte nye.

- Et nyt program skal indhente oplysninger, der kan udnyttes til at beskytte europæiske rumfartøjer mod rumaffald og vanskeligt vejr i rummet.

- Aktiviteterne til overvågning af Jorden føres videre, herunder det globale miljø- og sikkerhedsovervågningsprogram (GMES), vejrsatellitterne Meteosat 3. generation udviklingsprogram og samt et nyt initiativ for klimaforandringer.

- Programmet for løfteraketter føres videre, herunder finansiering af Guyana rumcenter, Ariane 5 og Vega raketterne med tilhørende teknologi-programmer.

- Bemandede rumflyvninger og forskning i vægtløs tilstand, herunder anvendelse og videreudvikling af den internationale rumstation (ISS) føres videre. Samtidig igangsættes forundersøgelser, der angår den mulige udvikling af et fartøj, som er i stand til at vende tilbage til Jorden.

- Programmer for ubemandet udforskning af Mars fortsættes, herunder ExoMars, der skal lede efter tegn på, at der er eller har været liv på den røde planet.

- Forskningen i telekommunikationssystemer fortsætter. Herunder programmet ARTES, der fokuserer på teknologier, applikationer og demonstrationer som forberedelse til Europæisk Data Relay System (EDRS) samt et lufttrafikstyringssystem (IRIS).

- Udviklingen af det europæiske globale navigations satellitsystem (Galileo) fortsætter.

- Det tekniske støtteprogram, der leverer teknologi til en bred vifte af nye rumprogrammer, fortsætter.

Ministrene vedtog desuden en række resolutioner om den fortsatte udvikling af europæisk rumfart (læs mere i den engelsksprogede artikel – klik på linket ude til højre).

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.