Fast rumsamarbejde med Polen

Rafal Baniak and Chris de Cooker
5 maj 2008

Den 28. april 2008 udbyggede Polen sit samarbejde med ESA med underskrivelsen af dokumentet Plan for European Cooperating State. Dette er en direkte opfølgning på underskrivelsen af aftalen European Cooperating State Agreement i april 2007.

Dokumentet Plan for European Cooperating State (PECS) blev underskrevet i Warszawa af Rafal Baniak, Polens finansminister, og Chris de Cooker, leder af Afdelingen for internationale relationer i ESA.

Med underskrivelsen af dokumentet bliver Polen nu det fjerde europæiske land, der tilslutter sig PECS. Ungarn underskrev dokumentet i november 2003, Tjekkiet i november 2004 og Rumænien i februar 2007.

Polen har en mangeårig tradition inden for rumfartsaktiviteter. Landets institutioner har deltaget som forskere i mange af ESA's videnskabelige projekter, herunder Ulysses, ISO (arkivdata), SOHO, XMM, Cluster, Double Star, Huygens, Mars Express, Herschel (hardware til HIFI-instrument), Planck, XEUS, Integral, Rosetta og BepiColombo. Polske forskere deltog også i udviklingen af instrumenter til ExoMars-køretøjet.

Inden for jordobservation er polske forskere aktive brugere af Envisat-data, og en række polske studerende har modtaget oplæring hos og fået tildelt stipendiater ved ESA samt ved rumfartsinstitutioner i forskellige medlemslande. I øjeblikket er adskillige studerende involveret i det undervisningsprojekt under ESA, der benævnes SSETI (Student Space Exploration and Technology Initiative).

Underskrivelsen af dokumentet PECS betyder en ny milepæl i forholdet mellem Polen og ESA, fordi Polen nu får mulighed for at deltage i flere ESA-programmer og -aktiviteter.

Til at begynde med vil PECS give Polen mulighed for at deltage i ESA’s rumforskning, bemandede rumflyvninger, navigation, telekommunikation og teknologiske forsknings- og udviklingsprogrammer i en femårig periode.

For yderligere oplysninger kontaktes:
Anabelle Fonseca Colomb
ESA International Relations Department
Tel: +33.1.5369.7238
Fax. +33.1.5369.7627
Bernard Zufferey
ESA PECS Manager
Tel: +31.71.565.3498
Fax. +31.71.565.4693

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.