Fem nye satellitter inden for miljø og sikkerhed

Sentinel satellitterne skal overvåge Jorden i samspil.
29 januar 2009

ESA og EU-Kommissionen har givet hinanden håndslag på at samarbejde om at overvåge Jordens miljø og bidrage til europæernes sikkerhed. Aftalen strækker sig foreløbigt frem til 2018.

Fem såkaldte Sentinel satellitter skal overvåge Jorden. For eksempel vil data fra satellitterne gøre det muligt at handle hurtigt over for et skib, der lækker olie til havs.

I 2006 indgik den europæiske rumfartsorganisation ESA og EU-Kommissionen en aftale om at etablere programmet Global Monitoring for Environment and Security (GMES). Det blev samtidig besluttet at indlede designet af en serie satellitter, der skal være særligt egnede til at indsamle data af relevans for Europas miljø og sikkerhed.

På ESA’s generalforsamling (Council) i november 2008 gav medlemslandene tilsagn om at støtte GMES med i alt 831,4 millioner euro. Derudover har EU-Kommissionen bevilget 205 millioner euro. Dermed ligger det fast, at udviklingen af satellitterne vil blive færdiggjort, og satellitterne sendt til vejrs.

Der er endnu ikke sat nogen tidshorisont for den første opsendelse. Den nye aftale mellem ESA og EU-Kommissionen strækker sig frem til 2018.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.