Find på navnet til Fuglesangs mission

ESA astronaut Christer Fuglesang
12 juni 2009

Som følge af entusiastisk respons på tidligere konkurrencer om navngivning af europæiske astronautmissioner giver ESA's direktorat for bemandet rumfart atter engang Europas borgere muligheden. Denne gang for at foreslå navnet på ESA-astronaut Christer Fuglesangs mission til den internationale rumstation ISS.

Fuglesang skal deltage i den 11 dage lange STS-128 mission til ISS som missionsspecialist. Denne mission, der er planlagt til at blive opsendt med rumfærgen Discovery den 6. august 2009, bliver Fuglesangs anden rumflyvning efter hans 13 dage lange Celsiusmission til ISS med STS-116 i december 2006.

Ved sin ankomst til stationen mødes Fuglesang med ESA-astronaut Frank De Winne, der er besætningsmedlem i ISS fastboende Expedition 20. Når Fuglesang ankommer, vil stationen være bemandet med seks mand, der omfatter astronauter fra fire forskellige rumfartsorganisationer: ESA, NASA, Roscosmos samt den canadiske rumfartsorganisation CSA.

STS-128 crew during training
Fuglesang is a member of the STS-128 crew

Fuglesang skal både udføre videnskabelige eksperimenter og jordobservationsaktiviteter og foretage to af de tre planlagte rumvandringer. Hans opgaver under rumvandringerne er at fjerne en tom ammoniakbeholderenhed samt forberede ISS på ankomsten af Node 3, som er et europæisk bygget forbindelsesmodul. Under den første rumvandring vil EuTEF (European Technology Exposure Facility) blive afmonteret fra ydersiden af det europæiske Columbus-laboratorium. EuTEF vender tilbage til Jorden med Fuglesang på STS-128.

Fuglesang bliver også ansvarlig for MPLM-modulet (Multi-Purpose Logistics Module), som er et italiensk bygget lastmodul, der anvendes til at fragte last i form af racks til forskning og opbevaring, madvarer, tøj og vand til stationen. MPLM-modulet sendes til ISS i nyttelastrummet på rumfærgen Discovery: efter ankomsten til stationen vil det blive flyttet ved hjælp af robotarmen fra rumfærgens lastrum og koblet sammen med ISS som et trykmodul, der giver besætningen adgang til at tømme lasten.

International Space Station is seen from Space Shuttle Discovery
The International Space Station

“Den fantastiske respons fra folk i alle aldre og fra alle europæiske lande på tidligere konkurrencer om navngivning af ESA-missioner viser, hvor attraktiv og inspirerende den bemandede rumfart er for mange europæere,” siger Piero Messina, chef for koordinationskontoret i ESA's direktorat for bemandet rumfart. “Denne mission foregår på et meget spændende tidspunkt for bemandet rumfart og udforskning især for Europas vedkommende. Denne mission er i særdeleshed en europæisk mission: med en svensk ESA-astronaut som ansvarlig for transporten af et italiensk lastmodul, der vil støde til en belgisk ESA-astronaut på ISS, der er fastboende besætningsmedlem på stationen. Vi ser frem til endnu en gang at modtage mange forslag.”

Konkurrencen er åben for alle borgere og fastboende personer i ESA's medlemsstater*. Det vindende navn vil blive det officielle europæiske navn på Fuglesangs mission, og vinderen modtager et billede af missionens logo signeret af europæiske astronauter.

For yderligere oplysninger om deltagelse henvises til den engelske artikel på:
http://www.esa.int/esaCP/SEM6KEQORVF_index_0.html

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.