Fjern fast planet fundet

Planet transit in front of a star
9 februar 2009

COROT, en fransk mission med deltagelse af ESA, har fundet den mindste jordlignende planet, der nogensinde er fundet uden for vores solsystem. Planeten er knap dobbelt så stor som Jorden. Den forunderlige planet kredser om en stjerne ligesom Solen. Dens temperatur er så høj, at den muligvis er dækket af lava eller af vanddamp.

Indtil videre er der konstateret omkring 330 exoplaneter, hvoraf de fleste er gasgiganter med karakteristika meget lig Jupiters og Neptuns.

Denne nye opdagelse, COROT-Exo-7b, er anderledes: dens diameter er under det dobbelte af Jordens, og den kredser om sin stjerne en gang for hver 20 timer. Den befinder sig meget tæt på sin moderstjerne, og den har en høj temperatur på mellem 1000 - 1500°C. Astronomerne opdagede den nye planet, da den passerede forbi sin moderstjerne, fordi den dæmpede lyset fra stjernen under sin passage foran den.

Planetens densitet undersøges stadig: den kan have klippegrund ligesom Jorden og være dækket af flydende lava. Den kan også tilhøre en klasse af planeter, der formodes af bestå af næsten lige store dele vand og klippe. På grund af de høje temperaturer, der er målt, vil planeten være et meget varmt og fugtigt sted.

“At finde sådan en lille planet var ikke nogen kæmpe overraskelse”, sagde Daniel Rouan, forsker ved Observatoire de Paris Lesia, som koordinerer projektet sammen med Alain Léger fra Institut d’Astrophysique Spatiale (Paris, Frankrig). “COROT-Exo-7b tilhører en klasse af objekter, hvis eksistens har været forudsagt i nogen tid efterhånden. COROT blev designet netop i håbet om at opdage nogle af disse objekter,” tilføjede han.

Meget få af de exoplaneter, der er konstateret hidtil, har haft en masse, som kan sammenlignes med Jordens og de andre jordlignende planeters: Venus, Mars og Merkur. Det skyldes, at jordlignende planeter er ekstremt vanskelige at påvise. De fleste af de hidtil anvendte metoder er indirekte og sensitive over for planetens masse, hvorimod COROT direkte kan måle størrelsen på overfladen, og det er en fordel. Hertil kommer, at dens tilstedeværelse i rummet giver mulighed for længere perioder af uafbrudt observation, end hvis det foregik fra Jorden.

For første gang har vi uden mindste tvivl påvist en planet, der har 'klippegrund' på samme måde som Jorden.

Denne opdagelse er betydningsfuld, fordi nylige målinger har indikeret eksistensen af planeter med små masser, men deres størrelse har indtil nu ikke kunnet fastslås.

Forskerne spekulerer i særlig grad over den indvendige struktur af COROT-exo-7b. De er usikre på, om det er en ‘havplanet’, en slags planet hvis eksistens der aldrig tidligere har været fundet bevis for. Teoretisk set ville den type planeter oprindeligt have været delvist dækket af is, og de ville senere nærme sig deres stjerne, og isen ville smelte og dække planeten med væske under processen.

"Denne opdagelse er et meget vigtigt skridt på vejen mod en forståelse af tilblivelsen og udviklingen af vores egen planet," sagde Malcolm Fridlund, ESA’s forsker i COROT-projektet. “For første gang har vi uden mindste tvivl påvist en planet, der har 'klippegrund' på samme måde som Jorden. Nu skal vi forstå dette objekt bedre for at kunne sætte det ind i en sammenhæng, og vi fortsætter vores søgen efter små og mere jordlignende objekter via COROT," tilføjede han.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Daniel Rouan, CNRS senior scientist, Observatoire de Paris Lesia:
Email : daniel.rouan @ obspm.fr

Alain Léger, CNRS senior scientist, IAS
Email: alain.leger@ias.u-psud.fr

Malcolm Fridlund, ESA COROT Project Scientist
Email: Malcolm.Fridlund @ esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.