Første kortlægning af nordlys på Mars

Mars Express - har nu fundet nordlys på Mars.
17 december 2008

Ved hjælp af data fra ESA’s Mars Express har forskerne skabt den første skitse over nordlys på Mars. Disse ultraviolette lysglimt ser ud til at være placeret tæt på magnetfelter, som skabes af Mars's skorpede klipper. De er udtryk for en række mysterier om den måde, som Mars interagerer med Solens elektrisk ladede partikler på.

Nordlysene blev opdaget i 2004 ved hjælp af instrumentet SPICAM – et spektrometer, som måler i det ultraviolette og infrarøde område - om bord på Mars Express. Det er et virkningsfuldt redskab, som forskerne kan bruge til at undersøge sammensætningen og strukturen af Mars' atmosfære.

Francois Leblanc fra Service d'Aéronomie, IPSL / CNRS, Frankrig og hans kolleger offentliggør nu resultater af en koordineret målekampagne, hvor man har brugt data fra såvel SPICAM som en række andre instrumenter ombord på fartøjet.

Forskerne har observeret ni nye nordlys-begivenheder, som har givet dem mulighed for at lave den første skitse over nordlys-aktivitet på Mars. De har observeret, at nordlys synes at være placeret i nærheden af områder, hvor Mars' magnetfelt er stærkest. Tidligere havde MARSIS observeret elektroner højere end forventet i lignende regioner, hvilket tyder på, at de magnetiske felter bidrager til at skabe nordlys, selvom det endnu ikke kan bevises.

På dansk bruger vi udtrykket nordlys, fordi man må vende sig mod nord for at se dem fra vore breddegrader, men på Jorden forekommer lysene også over de sydlige polarområder. Lysene skinner klart på synlige samt ultraviolette bølgelængder. Eksistensen af lignende nordlys er velkendte på gigantiske planeter i solsystemet. De finder sted, når en planets magnetfelt leder elektrisk ladede partikler ud i atmosfæren.

I alle disse planeter er der store strukturer af magnetiske felter, der genereres dybt i det indre af planeten. Mars mangler sådan en storstilet indre mekanisme. I stedet skaber planeten små lommer af magnetisme, hvor områder af klipper i skorpen af Mars er magnetiske i sig selv, hvilket giver mange magnetiske pol-type regioner over hele Mars.

Nordlys skabes af ladede partikler, eksempelvis elektroner, der kolliderer med molekyler i atmosfæren. Elektronerne kommer fra Solen, som konstant udleder elektrisk ladede partikler ud i rummet. Denne konstante strøm af partikler, der kaldes for ”solvind”, får elektroner til at generere nordlys.

Hvordan elektroner accelereres til tilstrækkelig høj energi til skabe nordlys på Mars er stadig et mysterium.

"Det kan være, at magnetfelter på Mars forbindes med solvinden, og gør det muligt for elektroner at rejse sammen," siger Francois Leblanc.

"Der er nu et stort område af fysikken, som vi skal udforske for at forstå nordlys på Mars. Takket være Mars Express har vi en masse gode målinger at arbejde ud fra".

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.