Forskning i kredsløb omkring Mars

23 december 2003

Mars Express medbringer nogle af de mest spændende instrumenter i Mars-udforskningens historie. Ved hjælp af den store mængde data, som man forventer at modtage fra rumfartøjet, vil videnskabsfolkene få mulighed for at få indblik i overfladens sammensætning og i de aktuelle forhold i atmosfæren.

Desuden vil de kunne danne sig et billede af, hvordan planeten har udviklet sig i løbet af sin 4 milliarder år lange historie. Dermed vil de blive i stand til at besvare et af vor tids mest omdiskuterede astronomiske spørgsmål: har Mars på et tidspunkt været en planet af samme type som Jorden?

Geologiske undersøgelser udført med tidligere rumfartøjer har givet solid dokumentation for, at der engang har været vand på Mars' overflade, men der hersker stadig voldsom uenighed om, hvilken form for vand der har været tale om. Nogle mener, at der kun har vært tale om kortvarige oversvømmelser på Mars' tilfrosne overfalde, mens andre tror, at Mars en gang har været varm nok til at muliggøre floder og søer. Nogle mener, at der engang har været et hav på Mars.

Af de instrumenter, man har sendt til Mars, er HRSC (High-Resolution Stereo Camera) det hidtil bedste til at søge efter geologiske egenskaber, der kan afsløre tilstedeværelsen af vand. HRSC vil også holde et elektronisk øje åbent for at se efter gamle kystlinjer.

OMEGA vil foretage en nøjagtig kortlægning af Mars' overflade, og MARSIS vil for første gang i historien foretage en undersøgelse under Mars' overflade, idet den ved hjælp af radar vil trænge tre til fire kilometer ned under overfladen. Muligvis vil den endda kunne afdække underjordiske søer af is eller vand.

Det er helt sikkert, at det ikke findes vand på Mars' overflade i dag. Så hvorfor og hvordan forandrede Mars sig? Var ændringerne pludselige eller gradvise? Her kommer de atmosfæriske instrumenter ind i billedet.

Atmosfæren fungerer som en stødpude mellem Mars og det ydre rum og er samtidig den grænseflade, som størstedelen af det vand, som man antager har eksisteret på Mars, forsvandt igennem.

PFS (Planetary Fourier Spectrometer) vil måle atmosfærens globale sammensætning og bevægelse, SPICAM vil søge efter spor af vand og ozon i atmosfæren, og ASPERA vil studere samspillet mellem atmosfæren og den partikelvind, som Solen udsender.

Og til sidst et eksperiment, som giver os data gratis! Ved at undersøge de signaler, der sendes tilbage fra Mars, for små støjeffekter vil MaRS (Mars Radio Science Experiment) blandt andet levere oplysninger om Mars' indre og om vejret i rummet. Tilsammen vil alle disse instrumenter danne et billede af Mars og dens opførsel, som vil give os mulighed for at lære Mars bedre at kende end nogensinde før.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.