Fyrre rotter på simuleret rum-rejse

Fra det kunstige øko-system MELiSSA i Spanien.
10 juni 2009

På langvarige missioner i rummet er det nødvendigt at genvinde næringsstoffer og væske fra astronauternes afføring og urin. På et nyoprettet laboratorium i Spanien skal en ”besætning” bestående af 40 rotter teste de nødvendige teknologier.

Hvis drømmen om rejser til Mars og langvarige ophold på Månen skal blive virkelighed, er der brug for en række nye teknologier, der kan sikre astronauternes overlevelse. I Barcelona, Spanien, har den europæiske rumfartsorganisation ESA netop indviet en ny facilitet, hvor teknologierne kan afprøves.

På det første projekt i laboratoriet MELiSSA (Micro-Ecological Life Support System Alternative) skal en ”besætning” bestående af 40 rotter sendes ud på en simuleret rumrejse, der skal vare i mindst to år. Her vil et kunstigt øko-system sørge for, at næringsstoffer og væske fra dyrenes afføring og urin bliver genvundet og nyttiggjort. Helt som det ville ske for astronauter på en virkelig langvarig rumrejse, hvor man umuligt kunne have forsyninger nok med uden en form for genvinding. Antallet på 40 rotter er valgt, fordi deres samlede forbrug af ilt netop svarer til forbruget af ilt for et menneske.

”Dette er en hjørnesten i vores strategi for bemandet rumfart. Næste skridt bliver at udarbejde en mere detaljeret plan, som kortlægger de reelle behov for bemandede missioner under forskellige scenarier,” sagde Simonetta Di Pippo, direktør for bemandet rumfart i ESA, ved indvielsen af det nye laboratorium.

Gennem de kommende 18 til 24 måneder skal de forskellige del-systemer testes og optimeres. Derefter vil de gradvist blive koblet sammen, så et demonstrationsprojekt i fuld skala kan indledes i 2014.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.