Klumper af Mars til Jorden

Illustration af, hvordan det kan tage sig ud, når kapslen med de dyrebare geologiske prøver affyres fra Mars.
13 november 2003

Forberedelserne til mission, der skal bringe geologiske prøver fra Mars’ overflade tilbage til Jorden, er sat i gang

Om ca. 10 år forventer den europæiske rumfartsorganisation ESA, at det vil lykkes at hente prøver af Mars tilbage for analyse i et laboratorium på Jorden.

ESA har netop indgået kontrakter med to teams af europæiske rumfartsvirksomheder. De to teams skal udarbejde hver sit alternative forslag til design af missionen.

Forslagene skal opfylde en række forudsætninger, som er stillet op af ESAs program for udforskning af Solsystemet, Aurora.

Missionen kaldes Mars Sample Return, MSR – altså en mission med det formål at hente prøver af Mars. Planen er at opsende to forskellige rumfartøjer med to års mellemrum. Det første fartøj, som indeholder en rumkapsel, der kan rejse tilbage til Jorden, skal opsendes i 2011 og gå i kredsløb om planeten. To år senere opsendes et andet fartøj, som landsætter en sonde, der kan tage prøver fra overfladen. Sonden indeholder et mindre fartøj, der kan affyres fra Mars’ overflade med prøverne ombord. Dette fartøj skal så sammenkobles med det fartøj, der blev affyret fra Jorden først og som til den tid vil befinde sig i kredsløb om Mars. Efter at have modtaget sin dyrebare last af geologiske prøver sætter fartøjet kursen tilbage mod Jorden.

”Dette er en af de største udfordringer ESA nogensinde har taget op”, siger projektleder Bruno Gardini, Aurora-programmet.

”Ikke blot indgår der en række nye teknologier og fire eller fem separate rumfartøjer, det er også en mission af enorm videnskabelig betydning og den første satellit-mission, som har en profil der minder om den, som en mulig bemandet flyvning til Mars vil have”.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.