Kontrakter for næste generation jordobservation

Illustration af Sentinel-2.
23 april 2008

ESA har indgået aftaler med europæisk rumindustri om leverancer af Sentinel-2 og Sentinel-3 satellitter, der skal fortsætte Europas indsamling af data om klodens miljøtilstand og brugen af landskabet.

Den europæiske rumfartsorganisation ESA har underskrevet kontrakter med henholdsvis Astrium og Thales Alenia Space om leverance af henholdsvis den første Sentinel-2 og den første Sentinel-3 satellit. Begge indgår i næste generation af europæiske satellitter til jordobservation.

”Satellitterne vil sætte Europa i stand til løbende at følge ændringer i miljøet”, siger ESA’s direktør for jordobservation, Volker Liebig, som samtidig understreger, at satellitterne bliver et vigtigt element i det europæiske globale program for overvågning af miljø og sikkerhed GMES (Global Monitoring for Environment and Security).

Sentinel-2 skal levere data til kortlægning af ændringer i klodens vegetation og brugen af landskabet samt en række geofysiske data, der skal indgå i overvågningen af klimaet.

Støtter EU-ledet program

Sentinel-3 artist's impression
Illustration af Sentinel-3.

Sentinel-3 skal bidrage med langsigtede oplysninger om hav- og landområder, eksempelvis hav- og landoverfladers temperatur og farver, med stor præcision. Satellitten vil bidrage med vigtige data til EU og medlemslandene vedrørende klimaforandring, bæredygtig udvikling, miljøpolitik, europæisk borgerbeskyttelse, udviklingsbistand, humanitær hjælp og den europæiske fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Det globale miljø- og sikkerhedsprogram GMES bliver ledet af EU Kommissionen. Programmet er et svar på den stigende efterspørgsel efter en effektiv miljøpolitik og er samtidig det europæiske bidrag til de globale jordobservationssystem systemer - the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS).

ESA er ansvarlig for GMES’ rum-komponent – en pakke af missioner for jordobservation, som involverer ESA, EU/ESA medlemslande og andre partnere. Fem familier af Sentinel-missioner indgår som en central del af GMES’ rum-komponent.

De to nye kontrakter har en værdi af henholdsvis 195 millioner euro for Sentinel-2 og 305 millioner euro for Sentinel-3. For begge er opsendelsen af den første satellit planlagt til 2012.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.