Miljøets vagthund fortsætter

Envisat fortsætter sin vagt til 2013.
9 juni 2009

Gennem syv år har Envisat holdt øje med klodens miljøtilstand. ESA’s medlemslande har nu besluttet at forlænge driften af verdens største og mest avancerede satellit frem til 2013.

Siden 2002 har den europæiske rumfartsorganisation ESA’s satellit Envisat rapporteret dagligt om brækkende kæmpeisflager ved Antarktis, om algeopblomstringer i oceanerne og om indholdet af ozon og CO2 i atmosfæren. Siden dengang er behovet for viden om klodens miljøtilstand bestemt ikke blevet mindre, og ESA’s medlemslande har nu enstemmigt besluttet at forlænge missionen frem til 2013.

”Beslutningen om forlængelse, som blev taget ved det seneste møde i programkomiteen for observation af Jorden, er en anerkendelse dels af missionens succes i form af et stort antal såvel videnskabelige som andre brugere af satellittens data, dels af den gode tekniske stand, som satellitten er i efter syv års drift,” siger lederen af missionen, Henri Laur.

Envisat er verdens største satellit. Størrelsen skyldes, at satellitten er forsynet med hele ti instrumenter, som overvåger Jordens atmosfære, landoverflade, havet og isen på hver deres måde.

Data overføres løbende, så man på Jorden kan få et billede af situationen i næsten real-tid (NRT). Det udnyttes for eksempel til at overvåge isen på havene og omfanget af olie-udslip på havene samt til at gribe ind over for ulovligt fiskeri.

Også daglige rapporter om havets overfladetemperatur, brande samt niveauet af UV-stråling og ozon er gjort mulige af satellittens data.

Ud over at forlængelsen gør det muligt at opretholde denne form for tjenester, bliver det nu muligt for forskerne at følge ændringerne gennem en længere årrække. Derved får de et bedre grundlag for at se vedvarende tendenser – for eksempel effekter af klimaforandringer.

Envisats data ligger i forlængelse af to tidligere europæiske miljøsatellitter, ERS-1 og ERS-2. Når Envisat selv går på pension, vil opgaven blive overtaget af en ny serie af miljøsatellitter, Sentinel.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.