Mission: bring stumper af Mars hertil

Drill Tool Breadboard
Boreudstyr til brug på missionen ExoMars. I fremtiden bliver det forhåbentlig muligt at sende prøverne ned til Jorden.
7 januar 2008

En international arbejdsgruppe med deltagelse af ESA er begyndt overvejelserne om, hvordan man rent praktisk kan hente jordprøver fra den røde planet ned til Jorden.

Vel har satellitter i kredsløb og rovers på overfladen sendt et væld af data ned til os om Mars’ beskaffenhed, men muligheden for at studere materiale fra vores naboplanet i laboratorier her på Jorden vil ikke desto mindre betyde en dramatisk udvidelse af rumforskernes muligheder. Den type analyser vil kaste lys dels over mulighederne for liv på Mars, dels over betingelserne for at sende fremtidige bemandede missioner til planeten.

Derfor har en række lande og rumfartsorganisationer nedsat arbejdsgruppen IMARS (The International Mars Architecture for Return of Samples). IMARS er en komité under IMEWG, the International Mars Exploration Working Group, der blev dannet i 1993 som et forum for det internationale samarbejde for Mars-ekspeditioner.

IMARS-arbejdsgruppen mødtes for nylig i Washington med NASA som vært for at lægge grunden til den fælles mission. Repræsentanter for mere end et halvt dusin lande deltog sammen med repræsentanter for ESA, NASA, den canadiske rumfartsorganisation CSA og den japanske JAXA.

For ESA’s vedkommende passer IMARS’ ambition om at skabe en international mission, der skal hente prøver hjem fra Mars, godt med programmet Aurora. Aurora-programmet blev indledt i 2001 med det formål at skabe og udføre en langsigtet europæisk strategi for udforskning af Solsystemet med såvel ubemandede som bemandede missioner.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.