Næste klimasatellit i støbeskeen

Three components of the Earth system
5 marts 2009

ESA har udvalgt tre alternative bud på en fremtidig satellit, der skal undersøge processer på Jorden. Emnerne er mængden af kulstof i skovene, indholdet af vand i sne og is samt endelig variationer i Jordens varmestråling. Alle tre emner har betydning for forståelsen af klimaet.

Denne udvælgelse er en del af en brugerstyret proces, som skal føre til opsendelsen af organisationens syvende Earth Explorer-satellit planlagt til 2016.

I sidste uge traf ESA’s Programme Board for Earth Observation beslutning om tre Earth Explorer-missioner, der skal gennemgå forundersøgelser. Beslutningen var baseret på anbefalinger fra ESA's Earth Science Advisory Committee (ESAC) efter et møde i Earth Explorer-brugergruppen i Lissabon i Portugal i januar. Denne beslutning indebærer, at missionerne BIOMASS, CoReH2O og PREMIER nu skal undersøges nærmere.

Biomass measuring concept
Biomass measuring concept

Missionen BIOMASS har til formål for første gang og på konsekvent vis at fastslå fordelingen og de tidsmæssige ændringer i skovbiomassen på verdensplan. Data fra missionen BIOMASS vil reducere de nuværende usikre beregninger af kulstofindholdet og strømmene forbundet med Jordens biosfære. Dette er af stor vigtighed, fordi skovningen er en kilde til kulstof til atmosfæren – en faktor der påvirker klimaforandringerne. BIOMASS vil på den måde forbedre vores forståelse af kulstofkredsløbet og dens rolle i styringen af klimaet.

BIOMASS er baseret på en enkelt satellit, der medbringer en radar med syntetisk åbning ved P-bånd, som kan give kontinuerlige, globale interferometriske og polarimetriske radarobservationer af skovklædte områder.

CoReH2O measuring concept
CoReH2O measuring concept

COld REgions Hydrology High-resolution Observatory (CoReH2O) er den første satellitmission, der er specifikt dedikeret til målingen af ferskvand indeholdt i sne på landjorden og i snemængden på gletsjere og indlandsis. Mængden af vand indeholdt i sne er et væsentligt element i vandkredsløbet – selv om der for nuværende kun er ringe forståelse heraf. Fordi klimaforandringerne har betydning for den eksisterende mængde af is og sne, har de også en altoverskyggende betydning for vandressourcerne.

CoReH2O har til formål at levere gentagne observationer i høj opløsning af sneens og isens egenskaber til brug for modeller og vurdering af processerne for kulstofudvekslingen fra overflade til atmosfære, klimaforskningen og de hydrologiske anvendelsesmuligheder både på regionalt og globalt niveau. Missionen omfatter en enkelt satellit, der medfører en radar med to frekvenser (X- og Ku-bånd) og dobbelt polarisering til observation af sne og is ved høj rumlig opløsning.

PREMIER measuring concept
PREMIER measuring concept

Formålet med PREMIER-missionen (Process Exploration through Measurements of Infrared and millimetre-wave Emitted Radiation) er at kvantitetsbestemme de processer, der styrer atmosfærens sammensætning globalt i den midterste til øverste troposfære og den nederste stratosfære, der ligger mellem 5 og 25 km over Jordens overflade. Atmosfærens sammensætning og dynamik i grænselaget mellem den øverste troposfære og den nederste stratosfære har en meget væsentlig indvirkning på de kemiske udvekslinger og Jordens strålingsbalance. Missionen har til formål at forbedre de kemisk–klimatiske modeller, som vi har behov for til at lave nøjagtige forudsigelser om klimaforandringerne for de kommende tiårs- og hundredeårsperioder.

Gennem brug af randspektrometri i det infrarøde spektrum skal PREMIER observere 3D-felter af atmosfærisk sammensætning i den øverste troposfære og den nederste stratosfære. En limb-sounder med millimeterstore bølger vil levere data ved tilstedeværelsen af cirrusskyer og tilhørende kemiske former.

ESAC's formand Johnny Johannessen kommenterede: "Vi fik nogle virkeligt gode præsentationer og rapporter til vurdering på mødet i Earth Explorer-brugergruppen. Selv om de er komplekse, blev de videnskabelige og tekniske elementer i hver mission forklaret meget tydeligt. Det betød, at baggrunden og udgangspunktet for ESAC's vurdering ikke kunne have været bedre. Vores enige beslutning om, hvilke missioner vi ville anbefale, blev især taget på basis af de fordele, missionerne ville kunne bibringe videnskaben. Selvom ESAC har anbefalet, at disse tre missioner skal gå videre til Fase A, vil vi gerne kraftigt argumentere for, at man fortsætter studierne i de andre missioner."

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.