Olieudslip fanget af dyb havstrøm

Billedet viser, at olieudslippet er nået frem til The Loop Current.
25 maj 2010

Optagelser fra europæisk miljøsatellit viser, at olien, som lækker i Den Mexicanske Golf, er nået frem til en kraftig havstrøm, der vil føre den vidt omkring.

I øjeblikket hærger udslippet fra den havarerede olieplatform Deepwater Horizon kysten ved Den Mexicanske Golf, men desværre er der grund til at frygte, at man også vil komme til at mærke udslippet oppe langs den amerikanske østkyst. Det står klart på baggrund af data fra den europæiske rumfartsorganisation ESA’s satellit Envisat. Billederne viser, at olien nu er nået frem til en kraftig havstrøm kendt som The Loop Current eller på dansk Sløjfe-strømmen. Havstrømmens vandmasser flytter sig i retning med uret rundt i Den Mexicanske Golf og videre til Florida. Her blander The Loop Current sig med Golf-strømmen, som går op langs den amerikanske østkyst.

Da The Loop Current er en dybtgående havstrøm, er det ikke muligt for Envisat at ”se” den direkte. Derfor har forskerne været henvist til indirekte metoder.

”Ved hjælp af avanceret billedbehandling har vi kunnet afdække forskelle i overfladens ruhed samt hastigheden af vandet i overfladen. Det giver igen et billede af, hvordan olieudslippet fordeler sig, og hvordan olien bliver transporteret med havstrømmene,” forklarer Bertrand Chapron fra det franske havforskningsinstitut Ifremer.

Forskerne gør samtidig opmærksom på, at satellitbilleder i den kommende tid muligvis vil give en falsk tryghed, fordi olie og vand blander sig hurtigere nu, hvor olien er nået frem til den intense strøm.

”Dette kan godt fjerne oliefilmen i overfladen og gøre det vanskeligere for os at følge udslippet fra satellitter, men forureningen vil sandsynligvis påvirke de marine økosystemer,” siger en anden forsker fra instituttet, Fabrice Collard.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.