Portræt af en frodig klode

Sådan varierede Jordens bladdække med årstiden gennem perioden 1998-2003.
30 januar 2006

Ny animation viser vegetationens variation med årstiderne over hele Jorden. Det kan blandt andet bruges til at forstå forandringerne i klimaet

Ved hjælp af enorme mængder data fra fem instrumenter ombord på fire europæiske satellitter er det lykkedes at skabe en serie kraftfulde værktøjer for de, der ønsker at kende variationen i Jordens plantedække. Blandt andet viser en animation, hvordan arealet af grønne blade tiltager og aftager igen over hele kloden efterhånden som årstiderne skifter.

Forskere, der interesserer sig for forandringerne i klimaet, står i første række til at udnytte de nye resultater, men også landbrug og virksomheder kan have glæde af dem.

Det er en kendt sag, at menneskets aktiviteter i form af afbrænding af fossile brændsler og skovrydning har forskubbet balancen i Jordens kredsløb af kulstof, så der i dag er mere kulstof i atmosfæren og mindre bundet i Jordens skorpe. Det har sat ekstra fart i forandringerne i klimaet, men et af de åbne spørgsmål er, hvordan plantedækket vil reagere på den øgede koncentration af kulstof i atmosfæren.

Under den europæiske rumfartsorganisation ESA’s program for jordobservation er der nu udviklet en service kaldet GLOBCARBON, som står til rådighed for brugere, der interesserer sig for Jordens kulstofkredsløb. En hjørnesten er et indeks for areal af grønne blade, Leaf Area Index (LAI), men der er også tilsvarende værktøjer inden for arealer, som er brændt i forbindelse med skovbrænde og skovrydning, samt værktøjer, der beskriver, hvor stor en del af den indkommende solstråling, som planterne udnytter til deres fotosyntese.

Data til servicen er leveret af instrumenter ombord på fire europæiske satellitter, Envisat, ERS-2, Spot-4 og Spot-5.

I alt er der brugt 45 Terabyte i input-data, som har resulteret i 18 Terabyte output-data. 1 Terabyte er 1.000 Gigabyte.

”Vi havde 25 computere og 25 Terabyte arbejdshukommelse kørende konstant igennem et år”, fortæller Geert Borstlap fra VITO, en belgisk baseret organisation, som har haft kontrakt med ESA om at stå for projektet.

GLOBCARBON skal beskrive en ti-års periode af udviklingen i Jordens vegetation. De nuværende værktøjer er baseret på data fra den første halvdel af projektets løbetid, perioden fra 1998 til 2003, og de kan dermed betragtes som et midtvejs-resultat.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.