Rumfart har magnetisk tiltrækning på Thea

Svalbard er et af de steder på Jorden, hvor forholdene minder mest om Mars
7 august 2007

Den 23-årige danske ingeniørstuderende Thea Falkenberg vandt ESA’s konkurrence om at foreslå et eksperiment, som kan udføres på Svalbard med relevans for kommende missioner til Mars. Hendes forslag handler om at teste magneter, der kan indsamle støv på Mars. Hun er nu på vej til den norske ø-gruppe. Man kan følge hendes oplevelser i en blog.

Lige siden hun som 11-årig fik sit første teleskop har nu 23-årige Thea Falkenberg været bidt af rumforskning. I mellemtiden er der kommet støt mere vægt bag drømmene. I dag mangler Thea blot et halvt års studier for at blive civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet, og hun kunne vedlægge referencer fra samarbejde med fremtrædende danske fysikere som Morten Bo Madsen og Anja C. Andersen, begge Københavns Universitet, samt Tomas Bohr og Jakob Bohr, Danmarks Tekniske Universitet, da hun indsendte sit forslag, der vandt i en netop overstået konkurrence udskrevet af den europæiske rumfartsorganisation ESA.

Fra den 12. til den 26. august 2007 gennemfører ESA ekspeditionen AMASE. Forkortelsen står for Arctic Mars Analog Svalbard Expedition. Det vil sige en ekspedition, hvor man udnytter de ligheder, der er mellem forholdene på Mars og på Svalbard, til at udføre forskning, der er relevant for fremtidige missioner til Mars.

I forbindelse med ekspeditionen reserverede ESA en enkelt plads til en europæisk studerende og udskrev en konkurrence om at komme med det bedste forslag til et projekt. Thea Falkenbergs vinderprojekt tager udgangspunkt i samme type små magneter, der bruges på nogle af de seneste amerikanske rumsonder landsat eller på vej til Mars. Senest blev sonden Phoenix sendt op i sidste uge. Phoenix, der ventes at lande på Mars foråret 2008, er forsynet med små magneter udviklet på Københavns Universitet. Magneterne bruges til at indfange prøver af støv til nærmere analyse.

”Jeg har fået mulighed for at låne de magneter, der blev brugt til at kalibrere Phoenix’ magneter, og også nogle tidligere prototyper, blandt andet magneter udviklet til roverne Spirit og Opportunity”, fortæller Thea Falkenberg.

”Svalbard er et af de steder på Jorden, hvor forholdene minder mest om Mars, så det er et perfekt sted at teste magneterne”.

Hovedformålet med hendes projekt bliver at kortlægge ligheder og forskelle mellem støvet på Mars og på Svalbard.

Mars’ atmosfære hærges jævnligt af omfattende støvstorme. Også på Svalbard er der turbulente vindforhold.

”Jeg håber på, at der vil være rimelig kraftig vind i de to uger, vi skal være der. Vinden skal jo helst være stærk nok til at bære støv rundt, så der bliver noget for magneterne at opfange”, siger Thea Falkenberg.

Når hun ikke er i gang med studierne – som hun regner med at kunne afslutte et halvt år hurtigere end den normerede tid – står der gerne svømning, roning, sejlsport eller musik på programmet. Aktiviteter som er sat til side de kommende to uger til fordel for den arktiske ekspedition. Undervejs vil Thea blogge om sine oplevelser.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.