Satellitdata kan redde søens folk

20 januar 2009

At redde besætningsmedlemmer, der er faldet overbord i dårligt vejr, er meget vanskeligt. At manøvrere skibet og vende det for at komme tilbage til en position, der er så tæt som muligt på den pågældende person, er ofte svært, især under stress. Et nyt system skaber mulighed for at anvende satellitnavigation til at lokalisere den præcise position for de forulykkede og i sidste ende redde deres liv.

Peter Hall og Christine Edwards fra British Sci-Tech Systems har opfundet et system kaldet Mand Overbord (POB), der kan monitorere den forulykkedes position i realtid ved hjælp af GNSS-systemet (Global Navigation Satellite System). Det giver mulighed for en mere effektiv redningsaktion.

En redningsaktion foretaget af besætningen selv giver den største overlevelseschance

Peter Hall beskriver POB på messen SYSTEMS

“Det nye i vores system er, at det sender koordinater i realtid tilbage til skibet om, hvor personen befinder sig i vandet, og ikke kun om hvor personen faldt overbord, og det er med til at finde den forulykkede meget hurtigere,” siger Peter Hall, teknisk direktør i Sci-Tech Systems.

“Der er systemer, der registrerer GPS-positionen for, hvor personen faldt overbord. Men hvis der er en sidegående strøm på 3 knob, kan det måske tage 15 minutter at få vendt skibet, og så kan personen allerede være ført næsten en kilometer bort af strømmen.”

Satellit er med til at finde en person, der er faldet overbord

POB-systemet består af en enhed til besætningsmedlemmet og en enhed til skibet. Besætningsmedlemmets enhed begynder at transmittere sin position, når personen falder overbord, og skibets enhed modtager og videresender denne position til skibets normale navigationsudstyr.

Nøjagtigheden af både skibets og den forulykkedes position er af yderste vigtighed, da en redningsaktion normalt vil blive forsøgt under dårlige vejrforhold, måske endda om natten, hvor der kun er lille eller slet ingen visuel kontakt med personen i vandet. Til at begynde med vil systemet operere ved hjælp af GPS-signaler, og senere bliver nøjagtigheden øget med brugen af EGNOS. I fremtiden skal det fungere ved hjælp af Galileo, der har en højere nøjagtighed.

David Lewin, der er markedsføringschef i Sci-Tech Systems, understreger som erfaren sømand, at “Idéen om at vise positionen for besætningsmedlemmet i vandet på det udstyr, der anvendes hele tiden på skibet, er et meget væsentligt element.”

“Når der opstår panik og man skal handle korrekt i en meget stressende nødsituation, er det vigtigt, at besætningen kan anvende udstyr, de i forvejen er helt fortrolige med.”

Idéen til Mand overbord har vundet to internationale priser

Peter Hall and Christine Edwards
Vinderne af Galileo Master Christine Edwards og Peter Hall fra Sci-Tech

POB-systemet vandt 2 førstepriser i konkurrencen European Satellite Navigation Competition: Den store pris Galileo Master ud af 300 indsendte idéer og specialprisen European Global Navigation Satellite System Supervisory Authority (GSA) for det bedste program med anvendelse af EGNOS.

Systemet er beregnet til fiskekuttere, handelsskibe, olieplatforme, passagerskibe og det private lystbådemarked.

European Satellite Navigation Competition støttes af ESA’s TTPO

ESNC-konkurrencen (European Satellite Navigation Competition) støttes af ESA gennem TTPO (Technology Transfer Programme Office).

Hovedformålet for TTPO er at fremme brugen af rumteknologi og rumsystemer i sammenhænge uden for rummet og at vise Europas borgere fordelene ved det europæiske rumprogram. TTPO har ansvaret for at definere den overordnede tilgang til og strategien for overførslen af rumteknologier herunder udklækning af og finansiel støtte til nystartede virksomheder. For yderligere oplysninger kontakt venligst:
ESA’s Technology Transfer Programme Office
European Space Agency ESA - ESTEC
Keplerlaan 1, 2200 AG, Noordwijk ZH
The Netherlands
Phone: +31 (0) 71 565 6208
Fax: +31 (0) 71 565 6635
Email: ttp @ esa.int
Website: http://www.esa.int/ttp

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.