Satellitter kan bidrage til olympisk sikkerhed

New 2004 Olympic stadium, Athens
Det nye olympiske stadion, Athen 2004
30 juli 2004

Den fremtidige sikkerhed ved store begivenheder som de Olympiske Lege kan blive højere takket være teknologier udviklet af den europæiske rumfartsorganisation ESA.

Nylige forsøg med systemet til navigation på baggrund af data fra satellitter EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) i og omkring Athen har vist, at systemet kan forbedre sikkerheden ved store arrangementer.

I flere simuleringer blev EGNOS testet i miljøer, der er typiske for det OL, der gøres klar til i øjeblikket. EGNOS er Europas første tiltag inden for satellitnavigation. Det er en forløber for Galileo-projektet, som om nogle år bliver Europas bidrag til global navigation baseret på satellitdata. Projektet i Grækenland, der kaldes Instant Olympic, er lanceret og finansieret af EU’s 5. rammeprogram for forskning, FP5. Projektet koordineres teknisk af organisationen bag Galileo-projektet.

Dette projekt, der involverer flere små og mellemstore virksomheder (f.eks. det italienske Next og det græske Algosystems), omfatter en infomobiltjeneste med sikkerhedskritiske programmer. Målet er at opfylde behovene for at gennemføre en indgående undersøgelse som den, der foretages i forbindelse med de Olympiske Lege 2004 i Grækenland.

Guard on duty near Olympic stadium with special handheld device
Tjenestegørende vagt i nærheden af det olympiske stadion med den særlige håndholdte enhed

Som en del af projektet i Athen er tjenestegørende vagter udstyret med en mobil computer, en PDA (Personal Digital Assistant), så de er i stand til at alarmere hovedkvarteret, hvis der opstår behov for det. Når den ansvarshavende i kontrolrummet kender det vagthavende personales nøjagtige position og kan modtage oplysninger om situationens udvikling i realtid, er det muligt at reagere hurtigt.

Hvis man f.eks. kender alle specialudrustede patruljevognes positioner, er det muligt at sende det nærmeste køretøj til stedet og gribe ind uden forsinkelse.

Boat used for demonstration offshore of Athens
Demonstrationsbåd ved kysten ud for Athen

Et andet program, der testes i Grækenland, benyttes i udlejningsbåde. Bådene, der sejler langs kysten ud for Athen, er udstyret med vandtætte håndholdte enheder, som viser bådenes nøjagtige position og kan bruges til dataoverførsel.

I tilfælde af problemer kan bådlejerne give besked til bådudlejerne, som fra deres hovedkvarter på basis af billeder sendt fra båden kan få nøjagtig viden om, hvad der foregår. Billederne kan også vise potentielle skader på båden. Desuden er der mindre grund til at frygte at miste orienteringen pga. dårligt vejr eller fejl på instrumenterne, fordi bådens ejer har en oversigt, der viser positionen for samtlige både i flåden.

Waterproof handheld device giving position and data transfer
Vandtæt håndholdt enhed giver positionen og kan bruges til dataoverførsel

Det kan i mange situationer være fordelagtigt at besvare opkald om assistance med EGNOS. Ved de olympiske lege vil EGNOS stille nye tjenester til rådighed for brugerne og forbedre sikkerheden i dagligdagen.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.