Satellitter overvåger transporter af farligt affald

Road transport
Truck with waste controlled by satellite data, wins European prize
15 januar 2009

Et nyt system udnytter satellitnavigation til at spore affaldstransporter gennem Europa. Systemet, der er udviklet af en SMV-virksomhed (små og mellemstore virksomheder) for den norditalienske region Lombardiet, monitorerer på daglig basis flytningen af 200 containere med industriaffald på 100 lastbiler.

Omfanget af transporter af farligt affald fra kilden til det sted, hvor det skal behandles, øges år efter år. De lastbiler, der transporterer affaldscontainerne, kører typisk gennem flere europæiske lande i løbet af to-tre dage. Af sikkerhedshensyn og for at sikre, at alt affaldet ankommer til den beregnede destination, har et lille italiensk firma udviklet et innovativt sporingssystem, der anvender data fra GNSS-systemet (Global Navigation Satellite System) for nøjagtigt at kunne spore alle industriaffaldets bevægelser under hele transporten.

Trucks monitored to street level

“Vores sporingssystem løser problemet med sporing af affaldstransporter. Systemet registrerer straks, hvis en lastbil ikke følger den planlagte rute, eller hvis den illegalt losser noget af affaldet undervejs,” siger Ivan Allevi, projektleder for Allix, en italiensk SMV-virksomhed.

Systemet er nu i sin første funktionelle fase. Det monitorerer og styrer den daglige flytning af 200 containere på 100 lastbiler, og mange af disse køres fra Italien gennem Østrig eller Schweiz til Tyskland, Tjekkiet eller Holland.

“Vores ATS-sporingssystem har en registreringsnøjagtighed på få meter ved brug af traditionelle, billige GPS-modtagere, der integrerer korrektioner fra lokale GPS-jordstationer så vel som fra EGNOS-systemet,” siger Giorgio Soldavini, programleder hos Allix. “Systemet vil også være i stand til at anvende de meget nøjagtige data fra Galileo, når det kommer i drift.”

Systemet vinder en pris i en international konkurrence

ATS-systemet fra Allix blev tildelt førsteprisen for regionen Lombardiet i dette års europæiske konkurrence om satellitnavigation (European Satellite Navigation Competition)

Systemet består af en hoveddel placeret på lastbilen, der omfatter en GNSS-modtager, der fungerer via GPS med overlejrede signaler fra EGNOS. Sekundære apparater, en på hver container, fungerer som selvstændige enheder, og de monitorerer containernes status, temperatur, bevægelse osv.

Når en anhænger med en eller flere containere kobles til lastbilen, registrerer hovedenheden forbindelsen, der kommunikeres videre til den centrale server. Når anhængeren og dermed containerne senere kobles fra lastbilen, sendes et signal til den centrale server. På denne måde kan den centrale server let sammenligne planlagte og faktiske ruter. “Vi kontrollerer, at lastbilen følger den forhåndsgodkendte rute og bringer alt affaldet til det godkendte anlæg, hvor affaldet skal behandes,” tilføjer Giorgio Soldavini.

Det næste trin er at anvende dette system på alle affaldstransporter i regionen Lombardiet.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.