Effect of extreme solar activity on Earth's magnetosphere
Effekten af sol-udbrud på Jordens magnetfelt.

Satellitter under angreb fra Solen

6 maj 2009

Normalt kredser de fleste satellitter inden for Jordens beskyttende magnetiske felt. Ny forskning viser imidlertid, at voldsomme udbrud på Solen kan klemme magnetfeltet sammen, så satellitterne bliver udsat for stråling fra Solen. Det kan for eksempel lamme GPS midlertidigt. Udbruddene er også til fare for astronauter.

Vi bliver stadig mere afhængige af GPS og andre satellit-baserede systemer. Derfor er der god grund til at være opmærksom på nye forskningsresultater, der viser, at ekstrem aktivitet på Solen kan true satellitterne. De kraftige udbrud kan også være farlige for astronauter i kredsløb om Jorden.

Resultaterne stammer dels fra den europæiske rumfartsorganisation ESA’s firkløver af satellitter, Cluster, dels de to Double Star satellitter, der drives af Kina og ESA i fællesskab.

Under normale omstændigheder kredser GPS-satellitter og de fleste andre satellitter inden for den beskyttende ”boble” i rummet, som defineres af Jordens magnetfelt. Magnetfeltet virker som et skjold mod skadelig stråling udefra. De nye resultater viser imidlertid, at stærke udbrud på Solen kan trykke magnetfeltet sammen.

Målingerne angår to kraftige soludbrud, som indtraf henholdsvis 21. januar 2005 og 13. december 2006. I begge tilfælde var såvel Cluster-satellitterne som Double Star i gunstige positioner til at foretage målinger.

Begge udbrud slyngede elektrisk ladede partikler fra Solen af sted med en hastighed på over 900 km/sekund – mere end det dobbelte af den normale hastighed. Samtidig blev der målt et niveau af elektrisk ladede partikler ved Jorden på fem gange det normale.

Resultatet var at Jordens magnetfelt blev trykket sammen. Ifølge satellitternes data lå magnetfeltets ydre grænse ved 25.000 km fra Jorden mod normalt 60.000 km.

Udbruddet i 2006 var desuden kendetegnet ved, at der blev udsendt kraftig røntgenstråling fra Solen sammen med en voldsom mængde materiale. Under udbruddet kunnet man ikke modtage GPS-signalet på jorden.

Ca. fem timer efter materialet fra Solen ramte Jordens magnetfelt, observerede en af Double Star satellitterne forekomst af energirige partikler fra Solen på Jordens natteside. Denne type partikler er farlige for såvel satellitter som astronauter.

Ifølge Iannis Dandouras, den ansvarlige forsker for et af Cluster-satellitternes hovedinstrumenter og hovedforfatter til de nye videnskabelige artikler, er opdagelserne gjort mulige af, at der foreligger data fra to grupper af satellitter:

”At studere et fysisk fænomen i så stor skala som dette med en enkelt satellit ville svare til, at man forsøgte at forudsige effekten af en tsunami ved hjælp af en enkelt bøje. Ved at have såvel Cluster som Double Star til rådighed har vi kunnet observere begge side af Jorden på samme tid, hvilket har haft stor værdi.”

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.