Send klasseværelset ud i rummet

14 februar 2008

Nu hvor Europas Columbus-laboratorium er sikkert installeret på den internationale rumstation, er det et godt tidspunkt at komme frem med nye ideer til eksperimenter, der kan udføres på stationen for at vise effekterne af vægtløshed for unge skoleelever.

Konkurrence om undervisningsidéer

ESA inviterer europæiske skolefolk til at komme med idéer, der anvender de enestående aspekter ved ISS til at illustrere effekterne af vægtløshed for eleverne. Lærere fra folkeskolen og ungdomsuddannelserne, naturfagsundervisere på museer, seminarielærere eller lærere fra undervisningsorganisationer kan deltage i projektet.

Bidragene skal indsendes på engelsk og beskrive en videnskabelig demonstration, der fungerer anderledes i det vægtløse miljø på ISS end på Jorden. Bidragene skal tydeligt forklare målene, de forventede resultater samt de nødvendige materialer til udførelsen af eksperimentet og skal målrettes til enten folkeskoleelever eller elever i ungdomsuddannelser.

For at deltage i Konkurrence om undervisningsidéer skal bidragene indsendes på engelsk på den blanket, der kan downloades fra internettet, og den skal være ESA i hænde senest den 30. maj 2008. ESA oplyser, at bidrag desværre kun accepteres fra deltagere, der er statsborgere i et af ESA's medlemslande .

Præmie for de bedste bidrag

Pedro Duque
Pedro Duque demonstrates Newtons' laws

Et hold eksperter fra ESA vil udvælge de 20 bedste forslag, og de 10 bedste bliver offentliggjort på denne webside den 16. juni 2008. Hver af de 10 bidragydere modtager € 500, en pakke med undervisningsmateriale fra ESA samt et byggesæt til en model af ISS. Som en anerkendelse af deres indsats vil de 10 næste deltagere hver modtage et ISS-modelbyggesæt.

I juli starter arbejdet med at forberede nogle af de bedste eksperimenter til opsendelse til ISS, hvor en ESA-astronaut vil udføre eksperimenterne. Elever over hele Europa får en enestående lejlighed til at overvære ‘klassen i rummet’og forhåbentlig til at udføre eksperimentet samtidigt i deres eget klasseværelse.

Udvælgelseskriterier

Bidragene vurderes ud fra følgende kriterier:

  • relevans for vægtløshed: eksperimentet skal være en virkningsfuld illustration af karakteren eller effekten af vægtløshed

  • relevans for skolens pensum: emnet skal være relevant for skolens pensum

  • tværfaglighed: emner, der vedrører mere end et fag, foretrækkes

  • originalitet: bidragene skal vise en original og ny tilgang til undervisning

  • teknisk implementering: leveringen til ISS medfører begrænsninger i masse og vægt (højst 2 kg), og det skal være teknisk muligt at udføre eksperimentet om bord på ISS

Herudover vil man foretrække eksperimenter, der både kan udføres ombord på ISS og i et klasseværelse, da det er den mest vellykkede måde at illustrere effekten af vægtløsheden på. Du kan finde flere oplysninger om den type forslag, ESA er ude efter, via links til tidligere undervisningseksperimenter udført med deltagelse fra ESA ombord på ISS.

For yderligere oplysninger om Konkurrence om undervisningsidéer kontakt venligst: isseducationteam@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.