Sikkert med fly over Afrika

ASECNA plane will land using the EGNOS
13 maj 2005

Sikkerheden for flyvning i Afrika kan forbedres kraftigt ved at basere navigationen på signaler fra satellitter. Det vil ESA bevise ved et forsøg i næste uge.

I den kommende uge vil et fly foretage en overflyvning af Afrika mellem Senegal og Kenya. Målet med forsøget, som er arrangeret af den europæiske rumfartsorganisation ESA, er at vise, hvordan satellitnavigation kan forbedre flysikkerheden i området.

ESA har allerede vist, at der kan opnås sikre landinger i Afrika ved hjælp af tjenesten European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS). Der er gennemført adskillige testkampagner, hvoraf den største foregik i februar 2003 i Senegal.

Systemet giver en vejledning i indflyvning til enhver landingsbane. Det vil også bidrage til udvikling af sikrere flyvning til mindre lufthavne, hvor det vil være for dyrt at installere de klassiske systemer til flykontrol.

EGNOS er et program fra ESA, EU-kommissionen og Eurocontrol, den europæiske organisation for flyvesikkerhed. EGNOS er udviklet af en kreds af virksomheder ledet af Alcatel Space, og det omfatter et netværk med ca. fyrre elementer fordelt over hele Europa til indsamling, korrigering og forbedring af data fra det amerikanske system til satellitnavigation GPS. De modificerede signaler bliver sendt via geostationære satellitter – det vil sige satellitter med en fast position i forhold til Jordens overflade - til brugernes modtagere. EGNOS kan give en nøjagtighed på mindre end to meter i modsætning til 15-20 m for GPS-signalerne.

Et ATR 42 fly fra ASECNA (Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar), som er designet til disse testflyvninger, er blevet udstyret til at modtage signalerne fra EGNOS. Flyet vil anvende EGNOS til at flyve efter en kurs langs flyruter over størstedelen af det afrikanske kontinent. Herudover vil piloten lande ved hjælp af EGNOS's prøvesignaler kaldet Interregional Satellite Based Augmentation System (ISA) - der er tilgængelige over området Afrika-Indiske ocean - der er EGNOS's forbindelse til Afrika. Med start fra Dakar den 16. maj bliver første stop N’djamena i Tchad, før flyet når frem til Nairobi. Der vil blive foretaget yderligere flyvetests fra lufthavnen i Nairobi, hovedstaden i Kenya.

Siden 2002 er der etableret 10 referencestationer i afrikanske lande: i Tchad, Cameroun, den Centralafrikanske Republik, Congo, Etiopien, Kenya, Zambia, Namibia og Sydafrika. Alle disse stationer er forbundet til EGNOS's prøveanlæg i Hönefoss, Norge.

Forsøgsflyvningerne over Afrika sker inden for rammerne af programmet Programme for Development and Demonstration of Applications for Galileo and EGNOS (ProDDAGE) i samarbejde med Galileo Joint Undertaking (GJU), som er oprettet af ESA og EU-kommissionen.

EGNOS er ved at gennemgå afprøvning. Det vil blive erklæret for operationsdygtigt i begyndelsen af 2006 og skal gennemgå en certificeringsproces for luftnavigation og sikkerhedstjenester i 2007.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.