Tiltagende ozonhul over Grønland

Ozone hole over the Atlantic 9 November 2001
Mini ozone hole over north pole 9 November 2001
12 november 2001

Satellit giver mulighed for at følge udbredelsen af et nyt ozonhul minut for minut

Forskere fra ESA og det hollandske meteorologiske institut KNMI har opdaget et nyt, tiltagende ozonhul over den nordlige halvkugle. Ozonhullet er opstået over Grønland og vil i de kommende dage passere over det sydlige Skandinavien, forudser forskerne.

Ozon i atmosfærens øverste lag er med til at beskytte mennesker, dyr og planter mod skadelig UV-stråling fra Solen. På denne tid af året er Solens stråling på den nordlige halvkugle dog så beskeden, at forskerne ikke anser ozonhullet - som medfører en koncentration af ozon på 60-70 procent af det normale for årstiden - for at udgøre en væsentlig risiko.

Som noget nyt har forskerne mulighed for at følge udbredelsen af ozonhullet i så godt som real tid. Det skyldes dels instrumentet GOME som befinder sig ombord på ESA-satellitten ERS-2, dels software udviklet på det hollandske meterologiske institut.

I modsætning til de meget omtalte ozonhuller over Antarktis, som er vist at være forårsaget af udslip af kemikalie-gruppen CFC, chlor fluor carboner, menes det nuværende ozonhul over Grønland at være opstået på grund af usædvanlige vindforhold i den øverste del af atmosfæren.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.