To ESA-satellitter danser tæt

The Cluster II constellation: four identical satellites orbiting in formation. Cluster is operated from ESA's ESOC mission control centre, and science operations are managed from the JSOC
Kun 17 kilometer skiller de to satellitter.
30 juli 2007

I en spektakulær manøvre udforsker de europæiske satellitter Samba og Tango sammen den såkaldte plasma, som består af ioner og elektroner i rummet omkring Jorden. Manøvren bringer deres indbyrdes afstand ned på kun 17 kilometer, som er ganske lidt inden for rumfart.

Der er ikke just tale om standarddans, når satellitterne Samba og Tango fra den europæiske rumfartsorganisation ESA sammen udfører en manøvre, som bringer dem uhørt tæt sammen. For os på Jorden lyder en afstand af 17 kilometer måske som ganske sikkert, men i rumfart er der tale om en risikabel manøvre, som kræver omhyggelig planlægning og udførelse.

Parret er medlem af en kvartet af identiske satellitter kaldet Cluster, der også omfatter Salsa og Rumba. De fire satellitter udforsker sammen dels solvinden, som er en strøm af elektrisk ladede partikler fra Solen, der dominerer ”rumvejret” omkring Jorden, dels den såkaldte plasma, som er en ekstremt foranderlig blanding af ioner og elektroner, der omgiver vores planet.

Tæt på grænsen

Dancing 17 kilometres apart
Figuren som dannes af alle fire Cluster-satellitter.

Formålet med manøvren er at undersøge et område i den del af magnetosfæren, der ligger i skygge af Jorden, i meget stor detalje. Den tætte afstand mellem satellitterne gør, at man kan registrere ændringer, der er sket i løbet af de få sekunder, som forløber mellem henholdsvis Samba og Tangos gennemflyvning. De to satellitter bevæger sig med en fart af 6 kilometer i sekundet i forhold til Jorden.

”Med en indbyrdes afstand på 17 kilometer nærmer vi os grænsen for, hvad der er muligt med Cluster, hvor de fire satellitter fjernstyres separat”, siger Detlef Sieg, kontroltekniker i ESA’s kontrolcenter ESOC i Tyskland.

”Fremtidige missioner vil være nødt til at kunne kommunikere indbyrdes, hvis de skal være i stand til opnå endnu mindre indbyrdes afstand”.

Mens de to satellitter danser tæt, holder de to øvrige sig på sikker afstand. Rumba, Salsa og parret Samba-Tango udgør sammen en ligebenet trekant, hvor hver side er 10.000 kilometer lang.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.