Tre danske astronautspirer fundet

Astronauts during training
Astronauter under træning.
30 november 2005

En næsten et år lang proces under vingerne af Videnskabsministeriet har fundet frem til tre yngre danskere, som alle opfylder betingelserne for at blive astronaut. Ministeriet vil nu foreslå ESA, at mindst en af de tre optages i det europæiske astronautkorps

På et pressemøde i dag i København præsenterede videnskabsminister Helge Sander (V) tre yngre danskere, som har klaret en række prøver af fysisk, intellektuel og psykologisk art med glans, og som derfor alle tre har forudsætninger for at bestride et job som astronaut.

De tre er: Jesper Nygård, 34 år, lektor ved Niels Bohr Instituttet. Bo Stenhuus, 33 år, civilingeniør med en ph.d. i kemi. Ronnie Vang, 29 år, ph.d. i fysik, Aarhus Universitet.

Ministeriet håber, at mindst en af de tre udvalgte danske kandidater kan komme i betragtning næste gang, der skal findes nye medlemmer til ESA's astronautkorps. Der er ingen fast procedure for, hvornår ESA næste gang skal ansætte nye astronauter.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.