Vælg din strand ved Middelhavet

22 juni 2006

Før du pakker badetøjet og tager sydpå her til sommer, var det måske en idé at kontrollere vandets temperatur med ESA’s Medspiration varmekort, der dækker hele Middelhavet.

Hver dag udarbejdes et opdateret kort over vandets overfladetemperatur i verdens største indlandshav som en del af ESA's Medspiration-projekt. Kortet har en rumlig opløsning på 2 kvadratkilometer. Det er nok til at skelne detaljer som strømhvirvler, bredder og vandforurening.

Viden om overfladens temperatur kan give dig sikkerhed for, at du hopper i varmt vand, men den tjener også som et vigtigt redskab for vejrudsigterne, og den opfattes i stadigt højere grad som en nøgleindikator for klimaforandringer. Ideén bag Medspiration er at kombinere data fra mange satellitsystemer for at frembringe et sæt af overfladedata, der kan bruges til at lave modeller for vandene omkring Europa og for hele Atlanterhavet.

Et antal forskellige satellitter måler hele tiden overfladens temperatur. Medspiration bruger dataene fra ESA’s Envisat og Meteosat-8, de polære satellitter fra USA’s National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), det japanske rumagentur i samarbejde med NASA Tropical Rainfall Measuring Mission samt AMSRE-instrumentet ombord på NASA's Aqua.

Overfladetemperaturen i havet er en vigtig fysisk egenskab, der har stor betydning for varmeoverførslen og fordampningen fra havet til atmosfæren.

Og fordi vandet er længe om at varme op og køle ned, fungerer havoverfladen som et enormt varmereservoir: de øverste to meter af havet indeholder lige så meget energi som hele atmosfæren.

De samlede resultater fra Medspiration-projektet indgår også i en endnu mere ambitiøs plan om at kombinere alle tilgængelige data for havoverfladens temperatur i et verdensomspændende højopløsningsprodukt, der inden for rammerne af Global Ocean Data Assimilation Experiment (GODAE) går under navnet High-Resolution Sea Surface Temperature Pilot Project (GHRSST-PP).

ESA har ikke kun oprettet Medspiration som det europæiske bidrag til det samlede GHRSST-PP-initiativ, men finansierer også et internationalt GHRSST-projektkontor placeret ved Hadley Centre for Climate Prediction and Research, som er en del af det britiske meteorologiske institut beliggende i Exeter.

Gennem en kontrakt med ESA udføres Medspiration-operationerne i praksis af EUMETSAT Sea and Ice SAF ved det franske meteorologiske instituts center for rummeteorologi og det franske forskningsinstitut for udnyttelse af havet (IFREMER) under ledelse af Southampton Oceanography Centre.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.