Vejrsatellit til vejrs!

Vejrsatellittens løfteraket ved opsendelsen i nat
29 august 2002

Med et enkelt døgns forsinkelse blev den første i en serie satelliter, som skal bringe os fremtidens vejrudsigter, sendt op i nat

Kort før midnat dansk tid steg en Ariane 5 løfteraket i nat mod himlen over Fransk Guyana. Den medbragte en satellit, som skal forsyne Europa med vejrudsigter i mindst de kommende 12 år. Den er en del af et nyt satellitsystem, som skal afløse det hidtidige europæiske system af vejrsatellitter, Meteosat, som nu har været i funktion i et kvart århundrede.

Det hidtidige system er fortsat i funktion indtil de nye satellitter er indkørte. Det hidtidige system består af syv satellitter, mens det nye system kommer til at bestå af kun tre satellitter, som - måske ikke så overraskende i betragtning af den teknologiske udvikling siden opsendelsen af Meteosat - er stærkt forbedrede. Blandt andet kan de nye satellitter transmittere 20 gange så mange data til Jorden som forgængerne.

Vejrsatellitterne er et samarbejde mellem den europæiske rumfartsorganisation ESA og den europæiske organisation for udnyttelse af meteorologiske satellitter EUMETSAT.

Satellitten, som blev opsendt i nat, skal i løbet af de kommende uger bringes på plads i den såkaldt geostationære bane i ca. 36.000 kilometers højde. Her er det muligt for en satellit at følge Jordens rotation, så den altid befinder sig over det samme punkt. Inden for de kommende år vil den få selskab af sine to søster-satellitter.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.