Vulkanens åndedræt kortlagt

Røg fra Etna i udbrud - fanget af miljøsatellitten Envisat.
31 marts 2009

ESA’s miljøsatellitter har fulgt vulkanen Etnas opførsel gennem 15 år tæt. Kortlægningen tyder på, at aktiviteten har en cyklus. Det giver håb om, at man fremover kan forudsige, hvornår vulkanudbrud indtræffer.

Miljøsatellitterne ERS-1, ERS-2 og Envisat fra den europæiske rumfartsorganisation ESA har kortlagt ændringerne i overfladen af vulkanen Etna i Italien med centimeters nøjagtighed gennem perioden 1992-2006. Kortlægningen tyder på, at vulkanen, der er den højeste og mest aktive i Europa, har en cyklus.

Mellem 1993 og 2000 voksede Etna med ca. 1 centimeter om året. Udvidelsen ebbede gradvist ud, og var stort set nul mellem 1998 og 2000. I denne periode forekom adskillige, men mindre udbrud, alle fra vulkanens top.

Mellem 2001 og 2005 svandt vulkanen ind, og der forekom flere og kraftigere udbrud fra dens sider. Forandringerne omfattede blandt andet hele den østlige side.

”Vi mener, at disse to forskellige typer opførsel er et resultat af, at der blev ophobet en større mængde magma mellem 1993 og 2001, som skabte en blokade, der var ansvarlig for udbruddene i 2001 og 2002-2003, og som destabiliserede vulkanen”, siger Riccardo Lanari fra det italienske miljøforskningsinstitut IREA-CNR i Napoli.

Resultaterne viser, at ændringerne i overfladen er knyttet til en cyklus, der rækker væsentligt længere end det enkelte udbrud. Det giver håb om, at man på længere sigt vil blive i stand til at forudsige, hvornår fremtidige udbrud vil finde sted.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.