Achtste Europese interparlementaire ruimtevaartconferentie in Brussel

Sénat de Belgique
Het prestigieuze kader van de Belgische Senaat
12 juni 2006

Van 12 tot 14 juni komen in Brussel parlementaire werkgroepen uit een tiental Europese landen bijeen, die zich bezighouden met ruimteonderzoek. Aanleiding is de achtste Europese interparlementaire ruimtevaartconferentie (EIRC).

Er zullen ook vertegenwoordigers zijn van internationale organisaties, Rusland en Oekraïne. De achtste EIRC zal onder Belgisch voorzitterschap gebeuren.

Het is in het prestigieuze decor van de Belgische Senaat dat er zal gedebatteerd worden over verschillende thema's: de lopende ruimteprojecten in de Europese Unie (Galileo, GMES), de Europese ruimtevaartpolitiek en de internationale industriële samenwerking, toepassingen van de ruimtevaart, bemande ruimtemissies en het educatieve aspect van ruimteonderzoek.

Impact van de ruimtevaart

Belgian Senate
Al op 26 april kwamen in het kader van de EIRC specialisten bij elkaar

Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen op een ogenblik dat de Unie zijn financiële perspectieven voor de periode 2007-2013 aan het vastleggen is en waarin een luik Ruimte zit ter waarde van 1,43 miljard euro, zoals dat is voorzien in het zevende kaderprogramma. De Europese Raad werkt het referentiedocument uit over het Europees ruimtevaartbeleid en de Europese industrie van ruimtevaartsystemen is zich op dit ogenblik aan het herstructureren.

Tijdens de bijeenkomst zullen heel wat eminente persoonlijkheden spreken zal men van gedachten wisselen. De bedoeling is politieke en institutionele verantwoordelijken de impact te laten zien van ruimtevaarttechnologie op het leven van de Europese burger en de gevolgen daarvan voor de Europese industrie en knowhow.

In het bijzonder is er aandacht voor de educatieve inspanningen van ons land op dit vlak, in het bijzonder via het Prins Filipfonds.

Sinds 1999

François Roelants du Vivier
Senator François Roelants du Vivier

De EIRC werd in 1999 opgericht door parlementaire groepen uit Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigde Koninkrijk. De bedoeling is informatie te krijgen over de ruimtevaartactiviteiten, beter het beleid van de verschillende landen te begrijpen en te analyseren wat er voor Europa in de ruimte op het spel staat.

De EIRC kan adviezen geven en resoluties aannemen over het Europees ruimtevaartbeleid. De conferentie steunt de constructieve toenadering tussen de Europese Commissie, ESA, de nationale ruimtevaartagentschappen en de industrie. Momenteel zijn Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, de Tsjechische Republiek, het Verenigd Koninkrijk en ons land er lid van.

België voorzitter

Het Europees systeem van navigatiesatellieten Galileo

Om de beurt nemen de verschillende landen het jaarlijks voorzitterschap waar en dit jaar is het de beurt aan België om met senator François Roelants du Vivier de EIRC voor te zitten en te organiseren.

Deze achtste EIRC belooft heel 'actief' te worden. Want van 19 tot 22 september vindt in Kourou, in Frans Guyana waar de Ariane-raketten worden gelanceerd, nog een seminarie plaats over de ruimte, defensie en veiligheid.

Dit seminarie wordt georganiseerd met steun van Arianespace. Naast afgevaardigden van Europese nationale parlementen zullen er ook leden van de Assemblee van de West-Europese Unie (WEU), van de NAVO en van Europese instellingen aanwezig zijn, evenals Europese strategische specialisten op het vlak van defensie en veiligheid. Tijdens het seminarie zullen ze in situ de sleutelrol van Europa's ruimtehaven kunnen vaststellen.

Informatie

Meer informatie over de achtste EIRC bij

Tim de Bondt
Secretaris
Belgische Senaat
tdb@senate.be

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.