België en China onderzoeken vervuiling in de atmosfeer

België en China gaan onder meer de luchtkwaliteit onderzoeken
3 juli 2007

Vertegenwoordigers uit beide landen ondertekenden memoranda om samen onder meer de luchtkwaliteit, het broeikaseffect en de ozonlaag te onderzoeken met behulp van satellieten en van op de grond.

Tijdens de recente economische zending in China ondertekenden de hoogste vertegenwoordigers van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA) en hun Chinese tegenhangers van het Institute of Atmostpheric Physics/ Chinese Academy of Science (IAP/CAS) en het National Meteorological Satellite Center/Chinese Meteorological Adminstration (NMSC/CMA) twee samenwerkingsakkoorden in aanwezigheid van Prins Filip, Minister van Wetenschapsbeleid Verwilghen en de Chinese Minister van Wetenschap en Technologie.

Nauwe contacten

Wat is de invloed van menselijke activiteit op de atmosfeer?

België en China zullen elkaar op bilaterale basis ondersteunen bij het bestuderen van de invloed van menselijke activiteiten op de atmosfeer van de aarde. De akkoorden zijn het resultaat van jarenlange nauwe contacten tussen Chinese en Belgische wetenschappers in de context van internationale programma’s.

Het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA) verwerft wetenschappelijke en technologische deskundigheid en voert dienstverlenende taken uit op het vlak van de fysica en chemie van atmosferen en de invloed van de zon hierop.

Lange ervaring

Air quality monitoring over China
De uitstoot van stikstofdioxide boven het noordoosten van China, gemeten door het instrument SCIAMACHY aan boord van ESA's satelliet voor aardobservatie Envisat in 2003 en 2004

Het institut wordt door zijn tientallen jaren lange ervaring internationaal bijzonder gewaardeerd op het vlak van observatie en validatie, atmosfeermodellen en assimilatie van gegevens over de chemische samenstelling van de atmosfeer.

De wetenschappelijke en operationele gegevens, afkomstig van landen zoals China, zijn fundamenteel om deze atmosfeermodellen en hun voorspellingen over de impact van atmosferische vervuilers op continentale en globale schaal te kunnen verbeteren.

China ontwikkelt momenteel belangrijke programma’s in verband met de atmosfeer, in het kader van bijvoorbeeld de volgende Olympische Spelen in Beijing (Peking) in 2008, maar ook in verband met de steden en provincies, die een enorme economische groei kennen.

Delen van expertise

Het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie in Ukkel

Het BIRA is bereid expertise te delen met Chinese wetenschappers, en met hen samen te werken voor de analyse van Chinese satellietgegevens. Als tegenprestatie zal het BIRA de lokale waarnemingsgegevens ontvangen, om deze te integreren in zijn modellen. Verbetering van deze globale modellen, zal een rechtsreeks effect hebben op de verbetering van voorspellingen van atmosferische vervuiling op elke geografische schaal.

De thema’s waarop beide landen zullen werken zijn de atmosferische samenstelling en het herstel van de stratosferische ozonlaag, luchtkwaliteit en klimaatsveranderingen op regionale, continentale en mondiale schaal. Doel is om de nodige informatie te leveren aan de wetenschappelijke gemeenschap, milieuorganisaties en beleidsmakers om de doeltreffendheid van reguleringen en verdragen te kunnen verifiëren.

Bijdrage aan GEOSS en GMES

View of atmosphere from ISS
De atmosfeer van de aarde, gefotografeerd door ESA-astronaut Thomas Reiter vanuit het International Space Station (ISS)

Deze samenwerking zal bijdragen tot internationale initiatieven als het Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) en Global Monitoring for Environment and Security door de knowhow en de middelen van beide landen samen te brengen.

De samenwerking zal starten met een uitwisseling van wetenschappers, waarna het BIRA bepaalde instrumenten zal ter beschikking te stellen om Chinese atmosfeervervuiling te meten.

Het BIRA zal satellietgegevens over de atmosfeer analyseren met informatie verkregen via nationale en internationale grondwaarnemingsnetwerken.

Deze samenwerking kadert in het bilaterale samenwerkingsakkoord China-België, getekend door Koning Albert II in 2002.

naar informatie van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA)

Meer informatie

Tim Somers
Tel: 02/373.67.35
Fax: 02/373.04.52
tim.somers@aeronomie.be

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.