Belgisch bedrijf helpt Vega-raket de ruimte in

Zo zal de Vega-raket, het kleine broertje van de Ariane, in 2007 vanaf Kourou gelanceerd worden
9 mei 2005

Het Belgisch bedrijf SABCA heeft een contract binnengehaald voor de ontwikkeling en kwalificatie van subsystemen voor de nieuwe kleine Europese lanceerraket Vega.

Het gaat om subsystemen voor controle van de stuwkrachtvector thrust vector control systems). Het contract werd tijdens een kleine ceremonie ondertekend op 29 april te ESRIN, de ESA-vestiging in Frascati bij Rome in Italië.

Het werd afgesloten tussen SABCA en het Italiaanse ELV SpA, hoofdaannemer van het Vega-programma en ondertekend door de Heren Pelichero (SABCA) en Scippa (ELV).

Bij de ondertekening waren ook aanwezig Mevrouw Wagner van de directie Onderzoeksprogramma's en Ruimtevaart van het Federaal Wetenschapsbeleid in België en de Heer Felici, hoofd van het Vega-departement van ESA.

Controle

Ondertekening van het Vega-contract voor SABCA

Met de ondertekening van dit contract zal SABCA, dat al de interstage 0/1-structuur van de eerste trap ontwikkelt, eveneens verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en kwalificatie van de zogenaamde stuwkrachtvectorcontrole (met een Engelse term thrust vector control of TVC).

Het gaat hier om een belangrijk subsysteem van de Vega-lanceerraket aangezien het de controle verzekert van de raket tijdens de lanceerfase. Elk TVC-subsysteem bestaat uit een reeks batterijen, twee electromechanische actuators en een controle-eenheid voor energievoorziening.

Operationeel in 2007

Vega, artist's impression
Vega zal satellieten in een lage baan rond de aarde brengen

Het contract moet ook de Europese kennis bij de ontwikkeling van dergelijke systemen versterken en de knowhow vergoten op het vlak van de nieuwe technologie die voor dit belangrijke element van de lanceeraket nodig is.

Het Vega-programma wordt door het ESA Integrated Project Team vanuit ESRIN geleid. De Vega-raket moet in 2007 operationeel worden en en zal satellieten van 300 tot 2000 kilogram tegen een verantwoorde prijs in polaire banen en lage banen rond de aarde brengen. Ze zullen vooral wetenschappelijke missies uitvoeren en de aarde vanuit de ruimte bestuderen.

Bij de ondertekening vertelde Mevrouw Wagner dat het contract niet alleen een nieuwe industriële en belangrijke ontwikkeling vertegenwoordigt. "Het geeft SABCA nog meer verantwoordelijkheid als leverancier van subsystemen."

Belangrijke Belgische inbreng

Artist's view of Vega on the launch pad
België is in belangrijke mate bij Vega betrokken

België is met een inbreng van 5,63% de derde belangrijkste deelnemer aan Vega. Italië staat in voor 65% en Frankrijk voor 12,43%. Verder zijn Nederland, Spanje, Zweden en Zwitserland bij het programma betrokken.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.