Belgisch ruimtevaartbudget stijgt met 12%

ESA's ruimtesonde Huygens "geland" in de Belgische Senaat: Frank De Winne geeft uitleg
22 november 2005

Premier Verhofstadt heeft aangekondigd dat het Belgisch ruimtevaartbudget met 12% of 20 miljoen euro stijgt. 90% van deze inspanningen is bestemd voor ESA-programma's.

De aankondiging gebeurde naar aanleiding van Koningsdag op 15 november tijdens een plechtigheid in het Paleis der Natie rond het thema De Belgen en de Ruimte en in aanwezigheid van de Koninklijke Familie (maar traditioneel zonder de Koning en de Koningin).

Europese ruimtevaart belangrijk

Op het vlak van de ruimtevaart heeft België een enorme reputatie en een knowhow vergaard

Onder meer Senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin, Kamervoorzitter Herman De Croo en Premier Guy Verhofstadt herinnerden aan het belang dat België hecht aan de Europese ruimtevaart. België koos vanaf het begin voor ESA als raamwerk van zijn ruimtevaartbeleid en koos ervoor zelf geen nationaal ruimtevaartagentschap op te richten.

"Een klein land werkt doorgaans slechts in zeer bescheiden mate mee aan grootschalige wetenschappelijke of industriële programma's. Maar op het vlak van de ruimtevaart heeft België een reputatie en een knowhow vergaard die veel andere landen ons benijden", aldus De Croo.

België wordt vaak gezien als het "grootste van de kleine ESA-lidstaten" of het "kleinste van de grote ESA-lidstaten". Belgische ministers van Wetenschapsbeleid hebben hun stempel gedrukt op de gebeurtenissen die uiteindelijk leidden tot de verwezenlijking van het Ariane-programma en de oprichting van ESA, waartoe op 31 juli 1973 tijdens een ministeriële conferentie in Brussel werd besloten.

Dromen van een andere wereld

Space Connection no42
De Benelux, gezien vanuit de ruimte

Premier Guy Verhofstadt wees erop dat de Belgische belangstelling voor de ruimte niet begonnen is met Kuifje, maar al veel ouder is. "De Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) is zelfs iets ouder dan ons land zelf."

Uit de KSB ontstonden in de loop der jaren twee andere instellingen die nu de "ruimtepool" van Ukkel vormen: het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA).

"Tot op vandaag vormen de KSB, het KMI en het BIRA de drievoudige kern van wat ons land de voorbije 175 jaar op dit vlak heeft voortgebracht", aldus Verhofstadt.

Hij vermeldde ook de twee Belgische ruimtevaarders Dirk Frimout en Frank De Winne die in 1992 en 2002 een ruimtemissie maakten. "Zij hebben de droom, die velen hebben, kunnen realiseren. Want wat is ruimtevaart meer dan dromen van een andere wereld en die droom met wetenschappelijke precisie verzilveren?"

Hoger budget

Brussels
Brussel, vanuit de ruimte gezien door de aardobservatiesatelliet SPOT 5

De droom van de ruimtevaart wordt door ons land volgend jaar ook verzilverd met een stijging van het ruimtevaartbudget met 20 miljoen euro of 12% tegenover vorig jaar.

"Omwille van de algemene goede reputatie van onze universiteiten en onze wetenschappelijke instellingen en de indrukwekkende economische return heeft de regering tot deze verhoging beslist", aldus Verhofstadt.

Ongeveer 90% van het Belgisch ruimtevaartbudget is bestemd voor de ESA-programma's. Het gaat om een kleine 20 euro per jaar per Belg. Daarmee behoren de Belgen tot de koplopers in Europa.

1500 jobs in de ruimtevaart

Het BIRA is onder meer van de partij bij de missie van de Europese sonde Venus Express naar onze buurplaneet

De Belgische onderzoekers hebben internationale faam verworven bij de ontwikkeling van instrumenten aan boord van ruimtetuigen en satellieten. Die onderzoeken onder meer de toestand van de atmosfeer, de invloed van de zon op onze planeet, de vegetatie, de oceanen, het gedrag van het menselijk lichaam, cellen in vloeistoffen in gewichtloosheid…

Daarnaast is er nog de Belgische industrie die bewonderd wordt omwille van de realisatie van kleine autonome satellieten, software en complexe structuren, systemen voor elektrische voeding en het geleiden van lanceerraketten, de bouw van terminals voor satellietcommunicatie en het testen van ingewikkelde apparatuur in hypermoderne simulatoren.

Een veertigtal Belgische bedrijven is in min of meerdere mate actief in de ruimtevaartindustrie en sommige ondernemingen halen zelfs een groot deel van hun omzet uit die activiteiten. Een en ander is goed voor zo'n 1500 jobs.

Jongeren enthousiast maken

De jongeren van vandaag zijn de onderzoekers en industriëlen van morgen

Uiteraard is het heel belangrijk hierover het grote publiek en in het bijzonder jonge mensen te informeren. "We mogen niet uit het oog verliezen dat de verdere ontwikkeling van de ruimtevaartactiviteiten slechts mogelijk is met de steun en het enthousiasme van de jongeren van vandaag", meent Anne-Marie Lizin.

"Zij zijn de wetenschappers en industrie van morgen en zij moeten ervoor zorgen dat Europa ook morgen zijn plaats heeft in de ruimte."

Leerkrachten kunnen terecht in drie educatieve centra om jongeren warm te maken voor wetenschap en technologie in de ruimte. Het gaat om het Euro Space Center in Transinne-Libin (ruimtevaart en verkenning van de kosmos), het Planetarium van Brussel (sterrenkunde en onderzoek van het heelal) en Earth Explorer in Oostende (de aarde en natuurverschijnselen).

Forum Ruimtevaart en Onderwijs

The European astronaut Frank De Winne
Wie wil er in de voetsporen treden van Dirk Frimout en Frank De Winne?

In verband hiermee werd op 14 november het forum Ruimtevaart en Onderwijs in de Belgische Senaat voorgesteld door het Prins Filipfonds. Dit forum wordt voorgezeten door de Belgische ESA-astronaut Frank De Winne en heeft een aantal initiatieven op het getouw gezet om de interesse bij jongeren voor ruimte en ruimtevaart te bevorderen.

Om dit initiatief vorm te geven wordt het forum gedragen door vijf evenwichtige werkgroepen van deskundigen en experten die actief zijn op het domein van onderwijs en/of popularisering van wetenschap en techniek bij jongeren.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.