Belgospace: meer Europese ambitie in de ruimte

SABCA in Brussel staat in voor de ontwikkeling en productie van de servocommando's van de Vega-lanceerraket
25 oktober 2006

De belangrijkste Belgische knowhow op het vlak van ruimtevaart is gegroepeerd binnen de organisatie Belgospace. Belgospace werd in 1962 opgericht en is in ons land de oudste professionele associatie voor ruimtetechnologie.

Belgospace verenigt Alcatel Alenia Space Antwerp, Alcatel Alenia Space ETCA, CEGELEC, Gillam-Fei, Newtec Cy, Nexans Harnesses, SABCA, SONACA, Space Applications Services, Spacebel, Techspace Aero, Verhaert Design & Development.

Sinds 2004 staat Belgospace ook open voor de academische wereld. Het aanvaart nu ook onderwijsinstellingen die actief zijn in de ruimtevaartsector als lid. Elk jaar publiceert Belgospace een zeer verhelderend apport over zijn activiteiten.

Men kan gerust stellen dat er geen maand voorbij gaat zonder dat bij een of andere ruimtemissie een Belgische onderneming of onderzoeksinstituut is betrokken. Het is een duidelijke demonstratie van het Belgisch kunnen en een gevolg van volgehouden inspanningen van het Federaal Wetenschapsbeleid.

Lessen

Le petit satellite PROBA en cours d'intégration chez Verhaert
Tests bij Verhaert met de kleine satelliet Proba 1, nu al vijf jaar met succes actief in een baan om de aarde

De voorzitter van Belgospace is René Hannon, die deel uitmaakt van de directieraad van Alcatel Alenia Space ETCA. Hij pleit voor meer Europese ambities in de ruimte, inbegrepen op strategisch vlak en op het vlak van defensie.

'Door de afwezigheid van voldoende inkomsten als gevolg van commerciële activiteiten, moet Europa voor onderzoek merkelijk meer financiële middelen ter beschikking stellen dan nu het geval is', meent hij.

Volgens hem kunnen uit de ESA-projecten lessen worden getrokken. 'De Belgische industrie zou haar positie moeten kunnen verbeteren. Dat kan ofwel door een verruiming van de competentie zodat men kan opklimmen in de hiërarchie van de onderaannemers, ofwel door activiteiten te ontwikkelen als hoofdaannemer van kleine systemen.'

Het gedetailleerde en illustreerde rapport van Belgospace is een heus referentiedocument over de grote medespelers van de Belgische ruimtevaartindustrie en hun verwezenlijkingen in 2005. Het is hier te downloaden.

In het federale België zijn er in elke regio nog eens afzonderlijke belangenverenigingen: de Vlaamse Ruimtevaart Industriëlen (VRI) in Vlaanderen, de Cluster Wallonie Espace in Wallonië en Bruspace in Brussel.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.